Ủy ban Dân tộc làm việc với Tổ chức Ân xá Quốc tế

04:34 AM 29/03/2014 |   Lượt xem: 1647 |   In bài viết | 

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Đức giới thiệu về những kết quả trong thực hiện chính sách dân tộc của nhà nước Việt Nam và UBDT đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cho biết, những năm qua Việt Nam đã ban hành và thực hiện nhiều chương trình, chính sách phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), từ việc đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt, hỗ trợ vốn, kỹ thuật phát triển sản xuất, phát triển giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các DTTS... Những chương trình, chính sách như: CT135, chương trình giảm nghèo nhanh bền vững, cho vay vốn, hỗ trợ đất ở... đã tập trung vào giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc nhất của vùng DTTS và tạo đà cho khu vực này phát triển.

Phía AI mong muốn, trong thời gian tới sẽ được tiếp nận thêm nhiều thông tin hơn về các vấn đề nhân quyền, quyền phụ nữ, quyền chống phân biệt đối xử.. trong đồng bào DTTS Việt Nam thông qua UBDT. Hy vọng trong tương lai hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo, gặp mặt để bàn cụ thể hơn về chính sách dân tộc của Việt Nam.

Qua trao đổi, hai bên cùng thống nhất cao về việc đưa ra mục tiêu cần phát triển toàn diện, nhanh, bền vững vùng DTTS trong tương lai gần nhất. Cần đẩy mạnh giảm nghèo vùng DTTS, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc; từng bước hình thành các trung tâm kinh tế - văn hóa, khoa học vùng DTTS; phát triển nguồn nhân lực, tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người DTTS; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo ổn định an ninh, quốc phòng.

Quốc Thành