Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương tiếp đoàn Bộ Các vấn đề miền núi Bang Chittagong, Chính phủ Băng La Đesh

09:09 AM 31/03/2014 |   Lượt xem: 1709 |   In bài viết | 

Tại buổi tiếp, ông Naba Bikram Kihsore Tripura đã giới thiệu một số nét khái quát về lịch sử phát triển của Bang Chittagong cũng như thành phần dân tộc sống tại đây.

 

Về phía UBDT, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương cũng đã giới thiệu với Đoàn về cơ quan UBDT Việt Nam, những chính sách được thực hiện trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của Việt Nam. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm khẳng định, công tác dân tộc của Việt Nam dựa trên nguyên tắc: bình đẳng, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Chính sách dân tộc của Việt Nam được xây dựng trên tất cả các lĩnh vực: phát triển hạ tầng giao thông, điện, y tế, giáo dục, hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt, nhà ở, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, dạy nghề, đào tạo cán bộ, phát triển và bảo tồn văn hoá… Nhờ hệ thống chính sách đó mà chính trị ở Việt Nam luôn ổn định, các dân tộc luôn đoàn kết, không có hiện tượng xung đột sắc tộc xảy ra. Các dân tộc thiểu số của Việt Nam sống chủ yếu ở vùng miền núi, vùng cao, vùng khó khăn, bộ máy cán bộ làm công tác dân tộc vẫn còn mỏng, nguồn lực đầu tư dành cho vùng dân tộc chưa đáp ứng, chính sách dân tộc chưa dài hạn, còn chắp vá, các chính sách do nhiều Bộ, ngành quản lý do đó bị chồng chéo, vì vậy đời sống của đồng bào các DTTS vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương đề nghị qua chuyến công tác tại Việt Nam lần này, hai bên sẽ báo cáo Bộ trưởng của hai Bộ để đi đến thống nhất hợp tác, học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai bên, từ đó đề xuất ký kết chương trình hợp tác nhằm phát triển đời sống cho đồng bào dân tộc của 2 nước.

Sơn Nam