Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Sơn Phước Hoan làm việc với ông Damien Cole, Đại sứ Ai-len tại Việt Nam

09:13 AM 31/03/2014 |   Lượt xem: 1753 |   In bài viết | 

Trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan cho biết, những năm qua Việt Nam đã ban hành và thực hiện nhiều chương trình, chính sách phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Các chương trình, chính sách hỗ trợ từ việc đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt; hỗ trợ vốn, kỹ thuật phát triển sản xuất, phát triển giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các DTTS.

 

Hai bên cũng đã có những trao đổi về bước đi tiếp theo sau những kết quả tích cực đạt được tại Diễn đàn Đối tác Phát triển Việt Nam (VPDF) được tổ chức vào tháng 12/2013. Đại sứ quán Ai Len phối hợp với Liên Hợp quốc đồng chủ trì Nhóm Công tác về DTTS (EMWG) cùng với sự tham gia của các đối tác phát triển, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBDT để nhất trí về khung hành động của các bên đã được thống nhất tại VPDF.

 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan và Đại sứ Ai Len tại Việt Nam, ông Damien Cole thống nhất cao về việc đưa ra mục tiêu cần phát triển toàn diện, nhanh, bền vững vùng DTTS; trong tương lai sẽ phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo, gặp mặt để bàn cụ thể hơn về cách thức thực hiện khung hành động tiếp theo đối với vùng đồng bào DTTS của Việt Nam.

Quốc Thành