Một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC trong thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

02:55 AM 11/06/2014 |   Lượt xem: 2619 |   In bài viết | 

Mục tiêu là hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư và bảo đảm thi hành hiệu quả Luật Ðất đai; tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi; cắt giảm ít nhất 40% thời gian thực hiện gắn với tiết kiệm tối đa chi phí tuân thủ TTHC cho các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế; nâng cao vị trí xếp hạng của Việt Nam về chỉ số thuận lợi kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia; thúc đẩy thu hút đầu tư, góp phần phòng, chống tham nhũng và phát triển kinh tế - xã hội...

(Nguồn: nhandan.com.vn)