Trung tâm Thông tin Uỷ ban Dân tộc Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập

11:09 AM 10/09/2014 |   Lượt xem: 1706 |   In bài viết | 

Dự buổi Lễ có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Hà Hùng, Sơn Phước Hoan, Phan Văn Hùng; đồng chí Bế Trường Thành, Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBDT; đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông; Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo các báo thực hiện Chương trình 2472; các đồng chí Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc UBDT; các đồng chí nguyên là Giám đốc, Phó Giám đốc và cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Thông tin qua các thời kỳ cùng các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Trung tâm Thông tin; đại diện một số đơn vị hỗ trợ tổ chức Lễ kỷ niệm: Công ty AI, Savis, Netnam.  

 

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin đã trình bày diễn văn, báo cáo một số kết quả của chặng đường 15 năm xây dựng và trưởng thành của Trung tâm Thông tin. Đồng chí cho biết, trong suốt hành trình 15 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, sự phối hợp, giúp đỡ của các Vụ, đơn vị trong Ủy ban cũng như sự giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, cùng với sự đoàn kết nhất trí và nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Trung tâm Thông tin qua các thời kỳ, vị thế của Trung tâm Thông tin không ngừng được nâng lên, các nhiệm vụ được giao hằng năm đều hoàn thành tốt như: Khai trương, đưa Cổng Thông tin Điện tử UBDT đi vào hoạt động tại tên miền ubdt.gov.vn phục vụ hiệu quả thông tin, truyền thông về hoạt động ngành công tác dân tộc; Tổ chức biên tập các bản tin đa phương tiện, các ấn phẩm truyền thông nhằm chuyển tải các ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ủy ban; tuyên truyền chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đối thoại chính sách dân tộc; phản hồi các ý kiến, nguyện vọng của đồng bào DTTS; Duy trì, nâng cấp hệ thống máy chủ; bảo mật mạng UBDT; làm tốt công tác bảo trì cho toàn bộ máy tính PC của Ủy ban; xây dựng các phần mềm ứng dụng hỗ trợ hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc của UBDT, giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính… 

 

Đặc biệt, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung tâm ngày càng được hoàn thiện. Những ngày đầu Trung tâm mới chỉ là Phòng Thông tin tư liệu thuộc Văn Phòng Ủy ban đến nay đã trở thành một đơn vị sự nghiệp có 6 phòng chuyên môn; đội ngũ cán bộ ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Trong những ngày đầu mới thành lập Trung tâm chỉ có 12 cán bộ nhưng đến nay đã có gần 40 cán bộ, công chức, viên chức với 100% đều có trình độ đại học, trong đó có 01 tiến sĩ, 01 thạc sĩ, 03 đồng chí có trình độ lý luận chính trị cao cấp…góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT triển khai ứng dụng CNTT và truyền thông phục vụ quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo điều hành của UBDT. 
 

Phát biểu tại buổi Lễ, các đại biểu đã chúc mừng những kết quả mà Trung tâm Thông tin đã đạt được trong suốt chặng đường 15 năm qua. Các đại biểu bày tỏ mong muốn, Trung tâm Thông tin sẽ tiếp tục phát huy những thành tích và kết quả đã đạt được, phối hợp chặt chẽ với các Vụ, đơn vị trong cơ quan cũng như các Bộ, ngành, địa phương để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

 

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Trung tâm Thông tin nhân Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Thông tin. Bộ trưởng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Trung tâm Thông tin đã đạt được trong 15 năm qua.
 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử khẳng định: Đẩy mạng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Trong hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, UBDT luôn xác định, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý. Với chức năng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, ngay từ khi thành lập, Trung tâm Thông tin đã khẳng định được vai trò của mình trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, cung cấp thông tin về công tác dân tộc trên mạng tin học từ Trung ương đến địa phương.
 

Trong suốt 15 năm qua, vị thế của Trung tâm Thông tin không ngừng được nâng lên, các nhiệm vụ được giao hằng năm đều hoàn thành tốt; thành tích của Trung tâm Thông tin đã đạt được trong những năm qua góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của ngành công tác dân tộc; từng bước vươn lên, đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc; xây dựng được niềm tin đối với cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc.
 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu Trung tâm Thông tin trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông về hoạt động của hệ thống cơ quan công tác dân tộc; cập nhật, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu thông tin điện tử về lĩnh vực công tác dân tộc; xây dựng, phát triển và tổ chức vận hành khai thác hệ thống mạng tin học của UBDT, đảm bảo khả năng triển khai Chính phủ điện tử; duy trì và phát triển Cổng Thông tin Điện tử UBDT theo lộ trình Chính phủ điện tử; xây dựng và triển khai các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin và tích hợp các hệ thống thông tin của UBDT; tổ chức triển khai các hoạt động trên Cổng Thông tin Điện tử của UBDT, biên tập các bản tin đa phương tiện, các ấn phẩm truyền thông, nhằm truyền tải các ý kiến chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBDT, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đối thoại chính sách dân tộc; phản hồi ý kiến của đồng bào dân tộc thiểu số; chủ trì đảm bảo công tác an toàn và bảo mật hệ thống thông tin điện tử của UBDT; thực hiện hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin và truyền thông; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức của UBDT. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá quá trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các vụ, đơn vị thuộc UBDT. Nhanh chóng khắc phục các hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nâng thứ hạng xếp loại của UBDT ngang tầm với các Bộ ngành khác, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo UBDT. 

 

Tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã tặng Bằng khen cho tập thể Trung tâm Thông tin vì đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển của công nghệ thông tin UBDT; 08 cá nhân vinh dự đón nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” của UBDT; 04 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng. Giám đốc Trung tâm Thông tin tặng Giấy khen cho 06 phòng và 08 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Trung tâm Thông tin từ năm 1999 – 2014.

Sơn Nam