Ủy ban Dân tộc tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình

07:21 AM 27/09/2014 |   Lượt xem: 1952 |   In bài viết | 

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Hoàng Đức Thắng, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình đã báo cáo khái quát tình hình thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đồng chí cho biết, những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Bình đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Công tác dân tộc và các chính sách đã ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất; chăm lo an sinh xã hội vùng đồng bào DTTS đạt được nhiều kết quả nhất định, góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc trong tỉnh ngày càng được nâng cao; tình hình chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Trong không khí thân mật và hết sức cởi mở, các đại biểu người có uy tín đã phát biểu, bày tỏ mong muốn trong thời gian tới UBDT sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa tới đồng bào DTTS tỉnh Quảng Bình, có các chính sách mới quan tâm tới đội ngũ cán bộ công tác tại thôn bản; tiếp tục thực hiệc các chương trình, chính sách, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển kinh tế cho bà con các dân tộc nơi đây.

Ghi nhận các ý kiến trao đổi của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Thị Tư đánh giá cao những đóng góp, nỗ lực của đội ngũ người có uy tín tỉnh Quảng Bình đối với cuộc sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, đồng thời những ý kiến, tâm tư nguyện vọng mà các đại biểu đã trao đổi tại buổi gặp mặt này sẽ được Vụ DTTS tổng hợp và báo cáo lại với Lãnh đạo UBDT để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ ban hành các chính sác phù hợp hơn, từng bước giải quyết những khó khăn trong cuộc sống của đồng bào DTTS cả nước nói chung và đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Bình nói riêng. Mong muốn đội ngũ người có uy tín của tỉnh luôn phát huy vai trò, uy tín để động viên bà con hăng say lao động sản xuất, nghiêm túc chấp hành pháp luật, từng bước đưa đồng bào vươn lên thoát khỏi nghèo khó.

Hùng Sơn