Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Sơn Phước Hoan tiếp ông Damien Cole - Đại sứ Ai Len tại Việt Nam

02:41 AM 24/10/2014 |   Lượt xem: 1517 |   In bài viết | 

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ nguồn lực của Đại sứ quán Ai Len và Cơ quan Viện trợ Ai Len dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của Việt Nam trong những năm qua.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan cho biết: UBDT đang chuẩn bị xây dựng một số chính sách mới cho giai đoạn 2016-2020, ngoài ra bổ sung một số nội dung mới cho chương trình 135 giai đoạn 2016-2020; xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số đến năm 2020, định hướng tới năm 2030, trong đó có đề án xây dựng Học viện Dân tộc; đang triển khai xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ vùng dân tộc và miền núi, trong đó có chính sách hỗ trợ về đất sản xuất, nước sinh hoạt, nhà ở, hỗ trợ vay vốn…; chính sách hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế xã hội ở Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ; xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ để xây dựng dự án Luật Dân tộc; tiếp tục triển khai việc tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành vi đối với đồng bào DTTS.

Ngoài ra, UBDT còn tham gia cùng các Bộ, ngành đối với một số chính sách an sinh cho vùng đồng bào DTTS cho những năm tiếp theo, như lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá; Phối hợp với các Bộ, ngành đưa ra lộ trình thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ. Với phương trâm đổi mới cách tiếp cận và kéo dài thời gian hiệu lực; đầu tư theo trung hạn chứ không từng năm như trước. Bởi vùng đồng bào DTTS của Việt Nam hiện đang gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt…chính vì vậy nếu không có cách tiếp cận mới thì khó có thể thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa vùng đồng bào DTTS so với các khu vực khác trong cả nước. Để làm được điều đó Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Đại sứ Ai Len, Cơ quan Viện trợ Ai Len cũng như các tổ chức quốc tế nhằm đảm bảo nguồn lực cũng như hỗ trợ kỹ thuật đảm bảo phù hợp với tình hình mới ở vùng đồng bào DTTS hiện nay. Qua đó giúp cho cuộc sống đồng bào ngày một được cải thiện và nâng cao.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Damien Cole - Đại sứ Ai Len tại Việt Nam chúc mừng Việt Nam cũng như UBDT đã đạt được những kết quả trong triển khai thực hiện các chính sách với nguồn lực do Ai Len và các tổ chức quốc tế tài trợ cho vùng DTTS. Ông Damien Cole khẳng định cam kết của Ai Len sẽ tiếp tục tài trợ và đồng hành cùng UBDT trong công cuộc hỗ trợ giảm nghèo cho vùng DTTS của Việt Nam góp phần cải thiện và nâng cao đời sống cho người dân nơi đây. Ông nhấn mạnh tới vai trò của UBDT trong tiến trình này là vô cùng to lớn và phía Ai Len sẽ luôn đồng hành cùng UBDT trong tiến trình này những năm tiếp theo.

Sơn Nam