Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân tộc

11:33 AM 25/11/2014 |   Lượt xem: 1754 |   In bài viết | 

Tham dự Lễ Khai giảng có đại diện Lãnh đạo một số Vụ, đơn vị cùng 33 học viên là công chức, viên chức thuộc các Vụ, đơn vị của UBDT.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Sơn Phước Hoan nhấn mạnh: Hiện nay đội ngũ cán bộ đầu vào của UBDT chưa đồng đều, có người đã từng sống và hiểu về vùng đồng bào dân tộc, nhưng có nhiều cán bộ cũng chưa thực sự hiểu sâu về vùng đồng bào dân tộc và các công tác liên quan đến vùng dân tộc. Xuất phát từ sự khác nhau của từng đồng chí, có người là dân tộc thiểu số, có người là dân tộc đa số (dân tộc Kinh), vì vậy mục tiêu của Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho mỗi cán bộ có sự nhìn nhận rõ hơn về nhiệm vụ, nghiệp vụ cũng như đối tượng mà công tác dân tộc hướng tới.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm mong rằng Lớp bồi dưỡng sẽ góp phần chia sẻ, trao đổi các kiến thức, kinh nghiệm nhằm hiểu sâu chủ trương của Đảng, nắm bắt được nhiều cách tiếp cận để cùng nhau chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong xây dựng chính sách dân tộc và các hoạt động trong công tác dân tộc.
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm mong các học viên nghiêm túc chấp hành quy chế lớp học, cùng học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác để đạt kết quả cao nhất của khóa bồi dưỡng.

Theo Chương trình, học viên tham gia khóa học sẽ được nghe các giảng viên giới thiệu 7 chuyên đề, gồm: Chiến lược công tác dân tộc và Chương trình hoạt động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc; Tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, cập nhật một số chính sách dân tộc hiện hành; Quản lý nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Một số vấn đề phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Vấn đề xác định thành phần dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Văn hóa dân tộc thiểu số và công tác văn hóa ở vùng dân tộc thiểu số.

Khóa học diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28/11/2014.

Kim Thu