Ban Dân tộc Lào Cai triển khai thực hiện Dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc CT135 năm 2017

05:51 PM 13/12/2017 |   Lượt xem: 5004 |   In bài viết | 

Đại biểu dự hội nghị phát biểu thảo luận về chính sách giảm nghèo bền vững tại Bảo Yên

Trong những năm qua để xóa đói giảm nghèo cho vùng dân tộc và miền núi Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách Đầu tư, hỗ trợ cho đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi như Nghị quyết 30a, Chương trình 135, Chương trình xây dựng nông thôn mới, Quyết định số 1592/QĐ-TTg, Quyết định số 755/QĐ-TTg, Quyết định số 102/QĐ-TTg, Quyết định số 2085/QĐ-TTg, Quyết định 2086 /QĐ-TTg và nhiều chính sách khác, tuy nhiên công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nâng cao năng lực cho người dân còn nhiều hạn chế, người dân được hưởng các chính sách còn rất thụ động trong việc tổ chức thực hiện do thiếu kỹ năng phát triển cộng đồng, chưa nắm được chủ trương, chính sách hỗ trợ, chưa thực sự tham gia vào quá trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện cũng như giám sát thực hiện các chính sách trên địa bàn, đã phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả của các chính sách. 

 

Tập huấn kỹ năng phát triển cộng đồng cho người uy tín và nông dân sản xuất giỏi tại huyện Bát Xát

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên Từ ngày 22 tháng 11 năm 2017 đến ngày 08 tháng 12 năm 2017 Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND các huyện Bắc Hà, Bảo Yên, Bát Xát tổ chức 03 lớp tập huấn kỹ năng phát triển cộng đồng; phổ biến chính sách giảm nghèo bền vững và một số chính sách dân tộc giai đoạn 2016 - 2020 cho 345 người dân có uy tín,  nông dân sản xuất giỏi, với mục tiêu thông qua các lớp tập huấn trang bị cho bà con kỹ năng phát triển cộng đồng, phổ biến các chính sách giảm nghèo bền vững của nhà nước giúp bà con nắm được nội dung chính sách của đảng và Nhà nước từ đó tích cực tham gia vào quá trình tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả của chính sách góp phần tích cự vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của gia đình và địa phương.

(laocai.gov.vn)