Ban Dân tộc TP. Hà Nội: Tổng kết công tác dân tộc năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

04:15 PM 07/01/2020 |   Lượt xem: 16098 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc TP. Hà Nội cho biết: Được sự quan tâm của Ủy ban Dân tộc, UBND TP. Hà Nội cùng với sự phối hợp của các cấp, các ngành, năm 2019, công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc của TP. Hà Nội đã đạt được những kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Các xã vùng dân tộc miền núi có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm trên 12%, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 35 triệu đồng/người/năm.

Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, các chính sách về giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội… được quan tâm triển khai đồng bộ và hiệu quả. Đến nay, 100% số xã đã có đường bê tông hoặc trải nhựa đến trung tâm xã; 100% hộ dân dùng điện lưới quốc gia. Hệ thống trường học được tu sửa và xây mới đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh. 14/14 xã vùng dân tộc và miền núi đạt chuẩn quốc gia về y tế; 7/14 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn. Công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc được đồng bào ủng hộ và thực hiện có hiệu quả…

Bên cạnh đó, việc tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc đảm bảo đúng quy định; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS) ngày càng được đổi mới về nội dung và hình thức; công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của các dân tộc được quan tâm đầu tư; các chương trình, chính sách giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ, thực hiện thông qua các chương trình, dự án tại các địa phương; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS trên địa bàn được cải thiện rõ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng đồng bào DTTS được giữ vững, ổn định. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và biểu dương kịp thời đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS của thành phố.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến và Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng trao quà Tết cho người có uy tín tiêu biểu và đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Ba Vì

Trong năm 2020, Ban Dân tộc Thành phố sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc, của Thành phố, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương nghiên cứu, đánh giá kết quả thực hiện chính sách dân tộc. Triển khai thực hiện Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn Thủ đô theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của UBDT.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ Ban Dân tộc TP. Hà Nội, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác dân tộc cũng như sự phối hợp của các sở, ban, ngành trong tổ chức thực hiện hiệu quả công tác dân tộc trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2019.  

KT-XH trên địa bàn các xã vùng dân tộc và miền núi của Thành phố đạt mức phát triển cao; an sinh xã hội được quan tâm chăm lo; an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên; không còn thôn, xã đặc biệt khó khăn.

Về thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Ban Dân tộc Thành phố nghiên cứu bổ sung thêm một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghiên cứu, bổ sung trong kế hoạch công tác các nhiệm vụ triển khai Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; Tham mưu cho UBND TP. Hà Nội phối hợp tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II…

Ghi nhận những kết quả nổi bật trong thực hiện công tác dân tộc của Thành phố, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho tập thể Ban Dân tộc TP. Hà Nội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến, phân tích một số nguyên nhân còn tồn tại và đề xuất các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn TP. Hà Nội thời gian tới.

Ghi nhận những kết quả nổi bật trong thực hiện công tác dân tộc của TP. Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho tập thể Ban Dân tộc TP. Hà Nội. Nhân dịp này, Ban Dân tộc TP. Hà Nội đã trao 30 suất quà Tết cho Người có uy tín tiêu biểu và đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Ba Vì.

Trao tặng Giấy khen cho các tập thể...

... cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác dân tộc năm 2019