Ban Dân tộc TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai công tác năm 2023

10:53 AM 12/01/2023 |   Lượt xem: 904 |   In bài viết | 

Đại diện Ban Dân tộc TP. Hồ Chí Minh báo cáo tình hình công tác Dân tộc trong năm 2022 và phương hướng hoạt động 2023

Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc trong năm 2022 tại Hội nghị cho biết, tình hình sản xuất, kinh doanh, đời sống của đồng bào DTTS trên địa bàn Thành phố ổn định. Cấp ủy, chính quyền tại các địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp nắm bắt tình hình đời sống đồng bào DTTS và tổ chức thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần, bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách và thực hiện tốt công tác chăm lo các ngày lễ, Tết cổ truyền đối với đồng bào DTTS thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Các chủ trương, chế độ, chính sách cho học sinh là người DTTS luôn được quan tâm thực hiện, tích cực hỗ trợ, triển khai các chính sách miễn, giảm học phí và trợ cấp cho học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh theo quy định; quan tâm triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất cho đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn vay vốn.

Ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh tham dự và tặng quà mừng Xuân cho Ban Dân tộc Thành phố

Nhìn chung, tình hình an ninh trật tự trong đồng bào DTTS được bảo đảm, ổn định, đồng bào DTTS chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thuận và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước và chính quyền Thành phố.

Về phương hướng công tác dân tộc trong năm 2023, Ban Dân tộc Thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm kế hoạch phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà nước về dân tộc, chính sách dân tộc giúp đồng bào các dân tộc nhận thức sâu sắc hơn quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, thông tin, ứng dụng khoa học và công nghệ, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình, đặc điểm đồng bào DTTS trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục xây dựng và thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, chính sách đặc thù chăm lo đồng bào DTTS tại TP. Hồ Chí Minh.

Ban Dân tộc Thành phố trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Dân tộc năm 2022

Dự Hội nghị, sau khi lắng nghe báo cáo, cũng như các ý kiến tham luận, ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh thay mặt lãnh đạo Thành phố đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện công tác của Ban Dân tộc Thành phố, đã góp phần tăng cường hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền đồng bào DTTS chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố bày tỏ thống nhất về các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác dân tộc năm 2023. Tuy nhiên, vẫn có một số lưu ý thêm về việc nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, nâng cao năng lực công chức. Thực hiện biên dịch và phát hành các tài liệu về chủ trương nghị quyết của Đảng - Nhà nước, các chính sách dân tộc, quy định có nội dung thiết thực, gắn với mọi mặt đời sống để phổ biến đến đồng bào DTTS.

“Tôi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của Ban Dân tộc, các sở, ban, ngành cùng UBND Tp. Thủ Đức và các quận huyện, chúng ta sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2023 đề ra. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế xã hội của Thành phố”, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu tin tưởng.

Nhân dịp này Ban Dân tộc Thành phố đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm qua với những đóng góp cho công tác Dân tộc trên địa bàn Thành phố.

(baodantoc.vn)