Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 22 năm 2023

11:40 AM 29/05/2023 |   Lượt xem: 1868 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần 21/2023 cho thấy, trong tuần vừa qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban đã rất quyết liệt trong chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ thường xuyên, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị đề xuất. Làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội về triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS& MN giai đoạn 2021-2030; tham dự, chủ trì các cuộc họp, hội nghị, hội thảo; tiếp xã giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào; tiếp các đoàn đại biểu đến thăm UBDT; đi công tác các địa phương…

Các nội dung về kết quả công tác của các vụ, đơn vị trong triển khai các nhiệm vụ do Lãnh đạo Ủy ban giao cũng được nên lên và đánh giá cụ thể trong báo cáo. Bên cạnh những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, các nhiệm vụ đột xuất cũng được các vụ, đơn vị chủ động giải quyết có hiệu quả.

Tại cuộc họp, lãnh đạo vụ đơn vị đã báo cáo bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung, nhiệm vụ còn vướng mắc, còn chậm tiến độ trong tuần vừa qua, qua đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đạt được trong tuần vừa qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã cho ý kiến đánh giá, đưa ra giải pháp tháo gỡ đối với các nhiệm vụ còn chậm, còn gặp khó khăn vướng mắc, đồng thời nhấn mạnh tới các nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu tập trung triển khai trong tuần tiếp theo liên quan đến tiến độ đẩy nhanh việc hoàn thiện, ban hành Thông tư 02/2022/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 9 thuộc Chương trình MTQG phát triển vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025; việc triển khai các nội dung chuẩn bị cho Chương trình biểu dương, tôn vinh Người có uy tín; Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu tiếp tục triển khai có hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số; xây dựng kế hoạch, nội dung chuẩn bị cho sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2023; chuẩn bị tốt công tác lễ tân, hậu cần để tiếp đón Đoàn đại biểu cấp cao của Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia đến thăm và làm việc với UBDT.

*Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã nghe các vụ, đơn vị báo cáo kết quả việc chuẩn bị nội dung để Bộ trưởng, Chủ nhiệm trả lời chất vấn tại ký họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Xuân Thường