Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh làm việc với Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam

01:00 PM 18/06/2021 |   Lượt xem: 3419 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh và đại điện lãnh đạo một số Vụ, đơn vị của UBDT chụp ảnh lưu niệm với Đoàn công tác của ADB.

Tham dự có đại diện Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ Chính sách Dân tộc, Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) Phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030. Về phía ADB có ngài Andrew Jeffries, Giám đốc Quốc gia ADB cùng các Phó Giám đốc, cán bộ, chuyên gia cao cấp ADB về nông nghiệp và các nguồn tự nhiên.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, ngài Andrew Jeffries đã trao đổi với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh những định hướng chính sách và khả năng tài trợ cho Việt Nam trong thời gian tới; cập nhật thông tin các dự án ADB đã và đang triển khai. Công tác chuẩn bị đàm phán và ký kết Hiệp định Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng đồng bào DTTS và miền núi” cho 6 tỉnh Nam Trung bộ; Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cao năng lực thể chế cho thực hiện Đề án Tổng thể Phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030” từ nguồn viện trợ không hoàn lại của ADB.

Phát biểu tại buổi là việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá cao những đóng góp, giúp đỡ của ADB bằng nhiều dự án quan trọng đã và đang thực hiện trên địa bàn vùng DTTS và miền núi của Việt Nam. Bộ trưởng, Chủ nhiệm bày tỏ tin tưởng rằng, ADB sẽ tiếp tục đồng hành với Chính phủ Việt Nam trong công cuộc phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm đến việc phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, đã được cụ thể hóa bằng Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 với 10 dự án thành phần, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cho biết: Hiện nay, UBDT đang phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG. Đặc biệt, trong 5 năm tới, Việt Nam cần nguồn lực rất lớn để đầu tư cho vùng DTTS và miền núi. Trong khi đó, khả năng cân đối ngân sách của Việt Nam còn khó khăn, nội lực của các địa phương còn hạn chế, Việt Nam rất cần các nguồn hỗ trợ ngoài ngân sách Nhà nước để thực hiện các mục tiêu của Chương trình. Với chính sách và những cam kết của ADB, Bộ trưởng, Chủ nhiệm mong muốn ADB nghiên cứu, hỗ trợ nguồn lực, góp phần giúp Chính phủ Việt Nam triển khai có hiệu quả Chương trình MTQG. Việt Nam cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị kỹ thuật của ADB, nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục, làm cơ sở cho ADB triển khai các cam kết kịp thời nhất.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ngài Andrew Jeffries, Giám đốc Quốc gia ADB cam kết sẽ đẩy mạnh hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng thể chế cho Chương trình MTQG. Đồng thời, hỗ trợ Chính phủ Việt Nam đưa ra được những chính sách hiệu quả, những dự án cần thiết, các hoạt động nâng cao năng lực cho các bên liên quan. Ngài Andrew Jeffries mong muốn Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đồng hành cùng ADB, gợi ý cho ADB về cơ chế điều phối, việc thiết lập các tổ công tác, hỗ trợ kỹ thuật, chuyên môn với các nhóm chuyên gia…

Trao đổi và làm rõ thêm một số nội dung tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết: Chương trình MTQG là một trong nhiều Chương trình giảm nghèo của Việt Nam mang tầm quốc gia, có sự tương tác với các chương trình giảm nghèo khác đã và đang triển khai. Vì vậy trong thời gian tới, có rất nhiều lĩnh vực cần quan tâm, đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ hoàn thiện hệ thống thể chế, hỗ trợ xây dựng các mô hình cho bà con, kết nối với các mô hình của Nhà nước, tạo ra giá trị gia tăng, giải quyết vấn đề đói nghèo. Đây là chiến lược phải được thực hiện đồng bộ, việc đầu tư phải bảo đảm đúng mục tiêu, nằm trong khả năng cân đối, chi trả của Chính phủ và các địa phương. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị ADB sớm cử các nhóm kỹ thuật, họp bàn với nhóm chuyên gia của Việt Nam xác định lộ trình, cụ thể hóa các nội dung hỗ trợ cho Chương trình MTQG.

“Ngoài nguồn vốn vay theo chính sách, nếu ADB có hướng hỗ trợ khác linh hoạt thì sẽ là cơ hội rất tốt cho vùng DTTS của Việt Nam”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh.