Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh gặp mặt Bộ trưởng Bản địa và một số tổ chức hỗ trợ người bản địa Australia

08:59 AM 18/10/2022 |   Lượt xem: 2383 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Australia

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Bản địa Australia Linda Burney, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết: Người DTTS tại Việt Nam hiện chiếm khoảng 14,7% dân số và sống rải rác tại 50/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các DTTS và dân tộc Kinh (dân tộc đa số tại Việt Nam) đã tồn tại và phát triển cùng nhau theo các nguyên tắc “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển”.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh, ngay từ khi thành lập nước, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, hỗ trợ đồng bào các DTTS trong mọi mặt của đời sống từ kinh tế, giáo dục, văn hóa, đến chăm sóc sức khỏe...Trong đó tiêu biểu có Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030 và được lồng ghép vào nhiều chương trình mục tiêu quốc gia khác. Các chương trình này đã quan tâm, đầu tư, chăm sóc cho đời sống, sự phát triển của đồng bào các DTTS nhằm khẳng định việc bảo đảm các quyền của đồng bào luôn là chủ trương xuyên suốt, nhất quán và ưu tiên của Nhà nước Việt Nam. Vì các nỗ lực này và sự năng động của cộng đồng mà cuộc sống của đồng bào DTTS ngày càng được cải thiện mọi mặt về cả kinh tế, xã hội. Các đại diện của cộng đồng các DTTS cũng ngày càng tham gia nhiều hơn vào các hoạt động chính trị của đất nước khi có 88 đại diện tại Quốc hội, chiếm 17% số ghế tại Quốc hội Việt Nam.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh gặp Bộ trưởng Bản địa Australia Linda Burney

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm việc với Bộ trưởng Bản địa Australia Linda Burney

Đoàn đại biểu của Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng Hầu A Lềnh dẫn đầu làm việc với Cơ quan kinh doanh bản địa Australia

Bộ trưởng Hầu A Lềnh thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Australia

(baodantoc.vn)