Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Bắc Úc Mark Mnaghan

08:17 AM 14/10/2022 |   Lượt xem: 3307 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Đoàn đại biểu cấp cao UBDT Việt Nam chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Úc

Ngày 13/10, Đoàn công tác cấp cao UBDT Việt Nam do Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh làm Trưởng đoàn đã đến chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Bắc Úc Mark Mnaghan.

Tại cuộc chào xã giao, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chia sẻ: UBDT là cơ quan ngang bộ của Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của UBDT theo quy định của pháp luật. UBDT là cơ quan trực tiếp đề xuất, thực hiện hoặc tham gia, giám sát việc thực hiện tất cả các chính sách, chương trình, dự án có liên quan đến đồng bào DTTS.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tặng quà Chủ tịch Quốc hội Bắc Úc

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh, hiện nay tại Việt Nam, người DTTS chiếm trên 14% dân số cả nước. Ngoài một bộ phận người DTTS sinh sống đan xen cùng người đa số ở các đô thị, có một bộ phận không nhỏ người DTTS sinh sống tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh, do có sự khác biệt về văn hóa, khó khăn về địa lý, nên phần lớn các DTTS của Việt Nam có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội chậm hơn so với dân tộc đa số. Do đó, mặc dù chiếm trên 14% dân số, nhưng người DTTS lại chiếm tới 90% số người nghèo cùng cực và 51,2% số người nghèo đa chiều tại Việt Nam.

Ở thời điểm trước đại dịch Covid-19 tỷ lệ này không cao như hiện tại. Tuy nhiên, tác động của Covid-19 đã khiến cho những nỗ lực giảm nghèo của Việt Nam, đặc biệt là tại vùng DTTS và miền núi bị tụt lại. Chính phủ Việt Nam và UBDT đang nỗ lực triển khai các chương trình, chính sách, đề án đã được phê duyệt và tìm kiếm thêm các nguồn lực, phương thức tiếp cận mới, để có thể thúc đẩy tốc độ phát triển của các DTTS Việt Nam và thu hẹp khoảng cách phát triển.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cũng thông tin: Ở Việt Nam, số lượng đại biểu Quốc hội người DTTS tại các khu vực có đông người DTTS luôn được bảo đảm. Số lượng đại biểu Quốc hội người DTTS tại Việt Nam trong nhiều khóa chiếm tỷ lệ từ khoảng 15 đến trên 17%, cao hơn so với tỷ lệ dân số người DTTS. Tại Việt Nam, cũng có rất nhiều cán bộ cấp cao là người DTTS. Đây là nền tảng bảo đảm cho sự bình đẳng, đoàn kết, sự tham gia và các quyền lợi của đồng bào các DTTS Việt Nam.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và đoàn đại biểu cấp cao UBDT Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Tòa nhà Quốc hội Bắc Úc

Bộ trưởng, Chủ nhiệm thông tin, người DTTS tại Việt Nam và người Thổ dân tại Bắc Úc có nhiều điểm tương đồng. Đặc biệt là tại Bắc Úc, tỷ lệ người Thổ dân rất cao và đây là cơ sở để có thể thúc đẩy hợp tác về công tác dân tộc và công tác người Thổ dân giữa hai bên.

UBDT đã dự thảo “Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBDT và Chính quyền Lãnh thổ Bắc Úc”, gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc. Tuy nhiên, do thời gian gấp rút, nên hai bên đã không thể tiến hành ký kết trong chuyến thăm này. Bộ trưởng, Chủ nhiệm hy vọng sang năm, trong dịp Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Úc với chủ đề “Năm của người bản địa”, hai bên có thể tiến hành ký kết Biên bản hợp tác này. Bộ trưởng, Chủ nhiệm tin tưởng rằng, đây sẽ là dấu ấn quan trọng trong hợp tác về lĩnh vực công tác dân tộc giữa hai quốc gia.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm mong muốn ngài Chủ tịch Quốc hội Bắc Úc Mark Monaghan ủng hộ việc thúc đẩy hợp tác về công tác dân tộc của Việt Nam và công tác người thổ dân ở Bắc Úc.

(baodantoc.vn)