Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí

09:01 AM 20/06/2023 |   Lượt xem: 3144 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng hoa chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam

Thân mật tiếp đón Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, tại Đài Truyền hình Việt Nam có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Ngọc Quang - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; tại Đài Tiếng nói Việt Nam có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đỗ Tiến Sỹ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; tại Báo Đại biểu Nhân dân có Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền; tại Truyền hình Quốc hội có Tổng Giám đốc Lê Quang Minh; tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Báo Chính phủ có Tổng Giám đốc Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Tổng Biên tập Báo Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm.

Thay mặt Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thân thiết gửi những tình cảm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động đang công tác tại Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội, Báo Đại biểu Nhân dân, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Báo Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm, chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận, đánh giá cao công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị với Ủy ban Dân tộc trong thời gian qua; đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, hoạt động của Ủy ban Dân tộc; phản ánh kịp thời, khách quan, trung thực quá trình triển khai thực hiện chính sách dân tộc, các hoạt động, sự kiện diễn ra ở vùng đồng bào DTTS và miền núi, góp phần lan tỏa, thúc đẩy sự phát triển của vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng hoa chúc mừng Báo Đại biểu Nhân dân

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cũng thông tin, hiện nay, Ủy ban Dân tộc được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Cùng với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, phạm vi triển khai thực hiện của các Chương trình mục tiêu quốc gia này đều ở những địa bàn rất khó khăn, vùng sâu, vùng xa nhất của cả nước.

Trong bối cảnh triển khai Chương trình giai đoạn giữa kỳ rất nhiều khó khăn, một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện thành công các Chương trình mục tiêu quốc gia là công tác thông tin, truyền thông, từ chủ trương đến cách thức tiến hành cần được phản ánh đầy đủ, kịp thời nhất. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc mong muốn, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với Ủy ban Dân tộc để truyền tải kịp thời quá trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia cũng như các chính sách dân tộc khác mà Ủy ban Dân tộc được giao nhiệm vụ quản lý, chủ trì.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trò chuyện, động viên, chúc mừng Truyền hình Quốc hội

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A lềnh mong rằng, trong thời gian tới, các báo, đài tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phát huy truyền thống vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, tập trung tuyên truyền hướng về cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của đồng bào các dân tộc, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước nói chung, của vùng đồng bào DTTS và miền núi nói riêng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm, chúc mừng Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo Chính phủ

Thay mặt cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động, lãnh đạo các cơ quan báo chí trân trọng cảm ơn Ủy ban Dân tộc, đặc biệt là cá nhân Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã đến thăm, động viên và dành tình cảm trân quý đối với những người làm báo. Lãnh đạo các cơ quan báo chí khẳng định sẽ luôn đồng hành với Ủy ban Dân tộc và mong muốn sẽ có thêm nhiều sự phối hợp, gắn kết hiệu quả hơn nữa trong công tác tuyên truyền về công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, đặc biệt là các chương trình trọng tâm, trọng điểm, hướng về vùng đồng bào DTTS và miền núi. 

(baodantoc.vn)