Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm và làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

07:18 PM 17/11/2021 |   Lượt xem: 2599 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Ma Quang Hiếu, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm về tình hình tổ chức bộ máy cơ quan làm công tác dân tộc, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2021. Theo đánh giá của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, trong điều kiện còn nhiều khó khăn về biên chế, bộ máy tổ chức, nhưng Ban Dân tộc tỉnh đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nổi bật là Ban Dân tộc đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai công tác chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Chia sẻ những khó khăn trong giai đoạn mới, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang mong muốn Bộ trưởng, Chủ nhiệm tiếp tục quan tâm đối với Ban Dân tộc tỉnh trong công tác triển khai thực hiện chính sách dân tộc, để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh vui mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của Ban Dân tộc thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, kiện toàn bộ máy, triển khai văn bản của Trung ương, các Quyết định và các văn bản hướng dẫn khác để thực hiện tốt Chương trình MTQG trong thời gian tới; làm tốt công tác phối hợp với các sở, ban ngành triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn; Quan tâm phát huy vai trò của đội ngũ Người có uy tín trong việc chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với đồng bào DTTS, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng vững mạnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh cần rà soát các đối tượng đồng bào DTTS gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh để giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo Tết cho đồng bào DTTS. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tiếp tục dành sự quan tâm đến công tác dân tộc, triển khai thực hiện tốt Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Nhân dịp đến thăm và làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã ân cần thăm hỏi, tặng quà và động viên tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức, người lao động trong Ban tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang trân trọng cảm ơn Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã dành sự quan tâm tới tỉnh Tuyên Quang trong triển khai thực hiện chính sách dân tộc. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định và thể hiện quyết tâm sẽ chủ động, tích cực triển khai các chính sách dân tộc trong giai đoạn mới, đặc biệt là Chương trình MTQG, để Chương trình đi vào thực tiễn nhanh nhất, hiệu quả nhất, vì sự phát triển vùng đồng bào DTTS.  

Việt Cường