Bồi dưỡng kiến thức tin học cho lãnh đạo, công chức, viên chức

04:21 PM 05/10/2017 |   Lượt xem: 3081 |   In bài viết | 

Các học viên được trang bị máy tính xách tay để thực hành tại chỗ

Lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 05 - 07/10/2017. Học viên tham gia lớp học được nghe các giảng viên giới thiệu tổng quan chữ ký số, hệ thống chứng số và hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan quản lý nhà nước. Các học viên cũng được cung cấp các kiến thức và thực hành cài đặt, cấu hình chứng thư số; thực hành cấu hình các phương án ký số cá nhân; thực hành việc ký văn bản, tài liệu trên hệ thống điều hành tác nghiệp; hướng dẫn về an toàn và bảo mật thông tin (cập nhật bản vá lỗi của hệ điều hành, cài đặt và sử dụng một số phần mềm diệt virus, mã độc...).

Các học viên tham dự Lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị và cập nhật cho lãnh đạo, công chức, viên chức những kiến thức chung về tổng quan chữ ký số, hệ thống chứng số và hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan quản lý nhà nước ; nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức. Đồng thời đây cũng là dịp để các học viên được trao đổi kinh nghiệm trong quá trình công tác nhằm đáp ứng tốt các nhiệm vụ được giao.

KT