Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi

06:26 PM 20/04/2023 |   Lượt xem: 4491 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội thảo

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc; lãnh đạo 17 Ban Dân tộc thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và một số tỉnh phía Bắc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp chính quyền địa phương. Ban Dân tộc tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương đã chủ động, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh trong việc thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh và đạt được những kết quả tích cực; UBND tỉnh đã quyết liệt, kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh; giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành có liên quan tham mưu triển khai Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ, các Thông tư, văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương theo từng Dự án, Tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình.

Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo

Đến nay, hầu hết các quy định, các văn bản pháp lý để triển khai thực hiện Chương trình thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh đã được ban hành; các sở, ban ngành và UBND các huyện đã triển khai thực hiện đạt được một số kết quả nhất định; trong năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi giảm 5,37%, từ 35,64% xuống còn 30,27% (đạt mục tiêu đề ra là 4%); tỷ lệ hộ cận nghèo là 13,99%.

Sự vào cuộc, quyết tâm chính trị, kết quả bước đầu của tỉnh Quảng Ngãi trong thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi cũng là quyết tâm chung của nhiều địa phương trên cả nước.

Tại Hội thảo, các đại biểu khẳng định ý nghĩa to lớn của Chương trình MTQG DTTS và miền núi đối với sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đồng thời, chia sẻ nhiều kinh nghiệm, những kết quả, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình về văn bản hướng dẫn, đối tượng, định mức hỗ trợ, cơ chế thực hiện của từng dự án, tiểu dự án cụ thể.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh khẳng định ý nghĩa của Hội thảo và cho rằng, Hội thảo đã được lắng nghe nhiều ý kiến chia sẻ tâm huyết của các địa phương, bộ, ngành nhằm chia sẻ những cách làm hay, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi.

Toàn cảnh Hội thảo

Thời gian tới, để triển khai hiệu quả Chương trình, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị các địa phương nghiên cứu kỹ hệ thống văn bản hướng dẫn; tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm; làm tốt chế độ thông tin báo cáo; giải quyết kịp thời những phát sinh thuộc thẩm quyền cấp tỉnh; tham mưu kịp thời trả lời các nội dung văn bản xin ý kiến của Trung ương.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã chia sẻ, giải đáp từng nội dung cụ thể liên quan đến những vướng mắc của các địa phương và đề nghị các vụ, đơn vị liên quan của Ủy ban Dân tộc tiếp tục tổng hợp các kiến nghị, đề xuất để tham mưu, đề xuất hướng giải quyết theo thẩm quyền. 

(baodantoc.vn)