Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Ủy ban Dân tộc

07:46 AM 21/02/2020 |   Lượt xem: 766 |   In bài viết | 

Chi tiết Quyết định số 11/QĐ-VP ngày 17/02/2020 về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Ủy ban Dân tộc: 11/QĐ-VP - 17-2-2020.pdf