Quyết định công bố công khai quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 của Trung tâm Thông tin

05:00 PM 29/02/2020 |   Lượt xem: 6570 |   In bài viết | 

Quyết định số 21/QĐ-TTTT ngày 17/02/2020 về công bố công khai quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 của Trung tâm Thông tin: 21-QD-TTTT-17-02-2020.pdf