Quyết định Công bố công khai quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Trung tâm Thông tin

10:19 AM 17/03/2021 |   Lượt xem: 5266 |   In bài viết | 

Chi tiết Quyết định số 59/QĐ-TTTT ngày 17/03/2021 về việc Công bố công khai quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Trung tâm Thông tin xem tại đây