Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Ủy ban Dân tộc

03:58 PM 18/02/2020 |   Lượt xem: 5717 |   In bài viết | 

Chi tiết Quyết định số 71/QĐ-UBDT ngày 17/02/2020 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Ủy ban Dân tộc: xem tại đây