Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Văn phòng Ủy ban Dân tộc

12:00 AM 17/02/2020 |   Lượt xem: 6193 |   In bài viết | 

Chi tiết Quyết định số 10/QĐ-VP ngày 17/02/2020 về công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Văn phòng Ủy ban Dân tộc: 10/QĐ-VP - 17-2-2020.pdf