Quyết định Công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Tạp chí Dân tộc

12:00 AM 01/03/2021 |   Lượt xem: 1573 |   In bài viết | 

Chi tiết Quyết định số 01/QĐ-TCDT ngày 01/03/2021 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Tạp chí Dân tộc xem tại đây