Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại tỉnh Phú Thọ

10:00 PM 27/10/2023 |   Lượt xem: 3438 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ

Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT. Về phía tỉnh Phú Thọ, tiếp và làm việc với Đoàn có ông Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo một số huyện miền núi được thụ hưởng Chương trình MTQG 1719 của tỉnh.

Theo báo cáo của tỉnh Phú Thọ, việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo, thực hiện quyết liệt. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình MQG tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025; thành lập Tổ công tác về Chương trình MTQG 1719. Đến nay, đối với hệ thống cơ chế các văn bản tổ chức triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh về cơ bản đã hoàn thành.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh trò chuyện với Người có uy tín xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG 1719 giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh là 1.177.439 triệu đồng, trong đó: Ngân sách trung ương 962.033 triệu đồng, ngân sách địa phương 215.406 triệu đồng.

Tổng số vốn bố trí thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2023 là 784.381 triệu đồng (trong đó: Vốn đầu tư phát triển 422.033 triệu đồng; vốn sự nghiệp 362.348 triệu đồng); đến nay đã giải ngân 331.389 triệu đồng (trong đó: Vốn đầu tư phát triển 298.730 triệu đồng; Vốn sự nghiệp 32.659 triệu đồng).

Theo đánh giá của tỉnh, đến nay, các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản đều đạt so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 về mức giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi chưa đạt so với mục tiêu đề ra (mục tiêu 2%/năm; thực tế 1,38%/năm = 69% mục tiêu đề ra). Ước đến hết 31/12/2023, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi 1,3%. Tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG 1719 về cơ chế; quy định chưa đồng bộ, thống nhất; trùng lặp về nhu cầu, đối tượng; công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan chưa thật sự chặt chẽ, vai trò của cơ quan chủ dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần chưa được phát huy.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tặng quà cho Người có uy tín xã Xuân Sơn

Để bảo đảm tiến độ và phù hợp với điều kiện thực tiễn, tại buổi làm việc, các sở, ngành, huyện của tỉnh đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc cụ thể liên quan đến từng dự án, tiểu dự án. Tỉnh Phú Thọ kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu cho phép tỉnh kéo dài nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG 1719 phân bổ năm 2023 sang năm 2024. Sớm sửa đổi, bổ sung một số nội dung còn vướng mắc tại Quyết định số 1719. 

Cho phép tỉnh Phú Thọ điều chỉnh mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS từ 2% xuống còn 1,3% để phù hợp với thực tiễn của tỉnh khi áp dụng theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025. Có phương án tháo gỡ quy định về việc thực hiện nội dung hỗ trợ đầu tư có thu hồi vốn theo hộ hoặc cộng đồng chăn nuôi, phát triển sản xuất thông qua vay vốn tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi đặc biệt. 

Tạo điều kiện bố trí nguồn lực hỗ trợ huyện Tân Sơn đầu tư xây dựng xã Xuân Sơn thành điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh Phú Thọ. Sớm có văn bản tháo gỡ liên quan đến quy định về trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; quy định liên quan đến hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên các trường PTDT nội trú, trường PTDT bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú…

ộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh thăm, tặng quà ông Hà Văn Thiên, Khu Lấp, xã Xuân Sơn là thương binh, gia đình đã thoát nghèo từ năm 2019

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719, nhất là đối với những nội dung còn vướng mắc, cần tháo gỡ. Tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực để tập trung hỗ trợ cho vùng DTTS và miền núi, phát huy sức mạnh nội lực trong đồng bào, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình. 

Phát huy vai trò của Ban Giám sát cộng đồng, của người dân trong quá trình triển khai thực hiện; công khai, minh bạch về kế hoạch, nội dung đầu tư, hỗ trợ và nguồn vốn để người dân được biết và theo dõi, kiểm tra, giám sát theo quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu hút, vận động đồng bào nhân dân các dân tộc tham gia vào quá trình triển khai thực hiện Chương trình.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh trò chuyện với cán bộ và Nhân dân tại Di tích lịch sử "Khu kinh tế thanh niên Minh Đài", xã Minh Đài, huyện Tân Sơn

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ gửi lời cảm ơn Đoàn công tác UBDT đã chọn tỉnh Phú Thọ để kiểm tra, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG 1719. Ông Dũng cho biết, vùng đồng bào DTTS của tỉnh Phú Thọ còn rất nhiều khó khăn, vì vậy, nguồn lực của Trung ương triển khai Chương trình MTQG 1719 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tác động to lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS của tỉnh. Vì vậy, tỉnh sẽ triển khai quyết liệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm nguồn vốn phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Phú Thọ trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 và cho rằng, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, với nhiều cách làm sáng tạo, lồng ghép nguồn lực thực hiện, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, địa bàn.

Chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của tỉnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đề nghị, tỉnh tiếp tục có quyết tâm cao, phát huy vai trò, sự tham gia, khơi dậy ý thức tự lực, tự cường của người dân; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện tốt quy chế phối hợp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Bộ trưởng, Chủ nhiệm mong muốn tỉnh có những đề xuất, tham mưu trong việc sửa đổi, bổ sung cơ chế triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 giai đoạn tiếp theo.

Đoàn công tác thăm hộ gia đình bà Hà Thị Chích, khu Chiềng 1, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, là một trong những hộ nghèo mới được hỗ trợ xây nhà ở

Về những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất của tỉnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã trực tiếp giải đáp theo thẩm quyền và đề nghị các đơn vị chức năng tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, tham mưu cho Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại cơ sở.

Đoàn công tác kiểm tra, giám sát tại công trình cầu Trẹ Rẹ, xã Kim Thượng, mới được khánh thành, đưa vào sử dụng

* Trước đó, sáng 27/10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và các thành viên Đoàn công tác đã kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn một số xã thuộc huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Tân Sơn là huyện miền núi nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam của tỉnh Phú Thọ. Tổng diện tích tự nhiên 68.858,26 ha, có 17 xã, 172 khu dân cư; với 17 xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; dân số trên 89 nghìn người, gồm 32 dân tộc cùng chung sống, DTTS chiếm 83,5%. Số xã có đường giao thông đến trung tâm xã được cứng hóa 17/17 xã; số thôn, bản có đường giao thông đi lại được cả hai mùa 172/172 thôn (100%); tỷ lệ xã có điện lưới quốc gia 100%; tỷ lệ phủ sóng phát thanh, truyền hình 100%. Năm 2022: tỷ lệ hộ nghèo DTTS chiếm 18,7%; tỷ lệ hộ cận nghèo DTTS chiếm 10,1%. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,7%; tỷ lệ hộ cận nghèo 1,5%; giảm tỷ lệ hộ nghèo là người DTTS 1,92%.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Đoàn công tác thăm Khu tái định cư Khu Dù, xã Xuân Sơn

Việc thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn được huyện triển khai tích cực, đạt được những kết quả quan trọng. Tuy kết quả giải ngân nguồn vốn còn nhiều khó khăn, việc triển khai từng dự án còn nhiều vướng mắc, song việc triển khai Chương trình MTQG 1719 đã và đang góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo. Các công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng, phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững khối Đại đoàn kết các dân tộc.

Tại huyện Tân Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và đoàn công tác đã đến dâng hương tại Di tích lịch sử “Khu kinh tế thanh niên Minh Đài”, xã Minh Đài. Thăm khu tái định cư Khu Dù; thăm, tặng quà Người có uy tín tiêu biểu; thăm, tặng quà 2 hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Xuân Sơn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã đi thăm công trình cầu Trẹ Rẹ, xã Kim Thượng. Đây là công trình cầu được xây dựng từ nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG 1719. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng đến thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Hà Thị Chích, dân tộc Mường, xã Kim Thượng. Đây là hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà từ Chương trình MTQG 1719.

Tại các nơi đến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, Nhân dân, đội ngũ Người có uy tín…tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng, thế mạnh, nội lực vươn lên giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt phối hợp thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội, đưa bản làng, quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh.

Tỉnh Phú Thọ nằm trong khu vực giao lưu giữa vùng Đông Bắc, đồng bằng sông Hồng và vùng Tây Bắc, có vị trí địa lý mang ý nghĩa là trung tâm tiểu vùng Tây - Đông - Bắc; cách trung tâm Hà Nội khoảng 80 km về phía Tây Bắc, cách sân bay Quốc tế Nội Bài khoảng 60 km.

Do phân cấp địa hình, diện tích đất đồi núi, đất dốc của tỉnh chiếm 64,52% tổng diện tích đất tự nhiên, trong đó diện tích đất có độ dốc >150 chiếm tới 51,6%; sông suối chiếm 4,26% tổng diện tích tự nhiên; địa hình bị chia cắt mạnh gây cản trở không nhỏ cho giao thông, giao lưu kinh tế - văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân.

Toàn tỉnh có 50 thành phần dân tộc với tổng số trên 1.4 triệu người, trong đó dân tộc Kinh chiếm 82,85%; DTTS chiếm 17,15% (đông nhất là dân tộc Mường chiếm 14,92). Vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh tập trung ở 5 huyện: Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng và Thanh Thủy.

 

(baodantoc.vn)