Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc làm việc với huyện Minh Long tỉnh Quảng Ngãi

09:00 PM 19/04/2023 |   Lượt xem: 6422 |   In bài viết | 

Ông Đặng Tiến Hùng - Phó chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng tham gia Đoàn công tác, có: Bà Phạm Thị Phước An - Phó vụ trưởng Vụ Công tác dân tộc địa phương, ông Đinh Xuân Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền và đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương.

Theo báo cáo của UBND huyện Minh Long, địa phương có 5 xã, 31 thôn, trong đó có 29 thôn thụ hưởng chính sách của Chương trình MTQG, trong đó có 3 xã, 13 thôn thuộc vùng đặc biệt khó khăn, gồm: Long Mai, Long Hiệp và Long Môn.

HUyện có tổng số 5.247 hộ, với 19.654 khẩu, gồm 2 dân tộc Kinh và Hrê cùng sinh sống. Trong đó dân tộc Hrê (chiếm 75%). Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, 5/5 xã có đường ô tô đến trung tâm, 90% số thôn có đường ô tô đến thôn, 100% xã đã được bê tông hóa đường nội xã.

Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2022 ước đạt 37 triệu đồng/người/năm. Số hộ nghèo 1.107 hộ, chiếm tỷ lệ 21,10%; hộ cận nghèo: 314 hộ, chiếm tỷ lệ 5,98%, trong đó hộ nghèo DTTS là 968 hộ/1.107 hộ chiếm tỷ lệ 87,4%; hộ cận nghèo DTTS là 245 hộ/314 hộ, chiếm tỷ lệ 78,02%. Bản sắc văn hóa của đồng bào DTTS luôn được giữ gìn và phát huy; công tác giáo dục, y tế luôn được quan tâm... Do đó hiện nay, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học và tốt nghiệp THCS đạt 100%.

Đại diện lãnh đạo huyện Minh Long báo cáo với Đoàn công tác về việc triển khai Chương trình MTQG trên địa bàn huyện.

Thời gian qua, huyện luôn quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện các chính sách dân tộc bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng đối tượng, địa bàn, nội dung, định mức hỗ trợ, không gây thất thoát, lãng phí và bảo đảm mang lại hiệu quả cao nhất cho vùng đồng bào DTTS. Tổng vốn thực hiện Chương trình năm 2022 trên địa bàn huyện là 21.047 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh là 20.849 triệu đồng; vốn ngân sách huyện là 198 triệu đồng. Trong năm 2023, tổng vốn thực hiện Chương trình là 39.214 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh là 38.833 triệu đồng; vốn ngân sách huyện là: 381 triệu đồng.

Từ nguồn vốn đầu tư của Chương trình, huyện đã nhựa hóa, bê tông hóa hoặc cứng hóa khoảng 1.223,6/12.485 m đường nông thôn phục vụ sản xuất, đời sống của Nhân dân; xây dựng 4/4 công trình nước sinh hoạt tập trung, đạt 100%; hỗ trợ 264/676 hộ sử dụng nước sinh hoạt phân tán, đạt 39,05%. Xây dựng 1/2 trường và đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học cho Trường THCS Dân tộc nội trú và bán trú. Sắp xếp, ổn định dân cư cho 25/152 hộ; 80% phụ nữ có thai được phổ biến kiến thức, khám thai định kỳ, hỗ trợ y tế, sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế. Tổ chức bảo tồn 2/20 loại hình văn hóa phi vật thể; hỗ trợ đầu tư xây dựng, sữa chữa 7/9 thiết chế văn hoá, thể thao thôn, đạt 77,77%...

Việc triển khai Chương trình cơ bản phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai Chương trình cũng gặp phải một số khó khăn, hạn chế, như: Trình độ nhận thức về ý nghĩa, mục đích của Chương trình, năng lực quản lý của cán bộ địa phương còn hạn chế. Hiện nay, một số Dự án, Tiểu dự án chưa tổ chức thực hiện được, cụ thể: Nội dung 2, Tiểu dự án 2 của Dự án 5; Tiểu dự án 4 của Dự án 5; Tiểu dự án 1 của Dự án 9; Tiểu dự án 2 của Dự án 10; Nội dung số 01: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Tiểu dự án 2 của Dự án 3; Nội dung số 03: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư thuộc Tiểu dự án 2 của Dự án 3…

Huyện Minh Long cũng kiến nghị: Đối với Tiểu dự án 2, Dự án 10: Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện. Sớm có tài liệu tập huấn cho cộng đồng và cán bộ thực hiện Chương trình các cấp thuộc Tiểu dự án 4 của Dự án 5.

Đoàn công tác thăm mô hình trồng cây ăn trái tại thôn Làng Giữa, xã Long Môn (Minh Long).

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đặng Tiến Hùng, thay mặt cho Đoàn công tác ghi nhận kết quả thực hiện công tác dân tộc và triển khai Chương trình MTQG của huyện Minh Long trong thời gian qua. Đoàn công tác cũng đánh giá cao việc huyện Minh Long đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai Chương trình một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Đoàn công tác cũng ghi nhận những kiến nghị của huyện Minh Long về một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình. Những kiến nghị này sẽ được Đoàn công tác tổng hợp, trình lãnh đạo UBDT xem xét.

Dịp này, Đoàn công tác đã đến thăm một số mô hình trồng cây ăn trái tại xã Long Môn và kiểm tra một số công trình sử dụng nguồn vốn từ Chương trình MTQG đang triển khai trên địa bàn huyện.

(baodantoc.vn)