Nâng cao phối hợp trong công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 1719

07:22 PM 30/08/2022 |   Lượt xem: 1849 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh chủ trì Hội nghị công tác phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, truyền thông

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe trình bày về công tác phối hợp thực hiện công tác truyền thông về Chương trình MTQG năm 2022; nội dung trọng tâm và một số giải pháp định hướng truyền thông về Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, một số nội dung trọng tâm cần tập trung truyền thông, tuyên truyền là: công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện Đề án Tổng thể và Chương trình MTQG; kết quả, hiệu quả trong việc triển khai công tác dân tộc, chính sách dân tộc; việc vận động đồng bào các dân tộc, các đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị xã hội, các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG; tiềm năng, thế mạnh, các chính sách thu hút đầu tư phát triển vùng DTTS&MN của các địa phương; giá trị đặc sắc, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Bên cạnh đó là các nội dung: phổ biến, kiến thức pháp luật, hướng dẫn áp dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến, các kinh nghiệm phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo vào cuộc sống, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển, sử dụng nguồn nhân lực ở vùng đồng bào DTTS; các hoạt động thông tin đối ngoại thuộc lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; truyền thống tốt đẹp, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tiếng nói của đồng bào các dân tộc với cấp ủy, chính quyền ở địa phương và Trung ương…

Về hình thức truyền thông bao gồm: Trên các phương tiện thông tin đại chúng từ Trung ương tới địa phương; tổ chức hội nghị, hội thảo; trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thông tin; tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông về Đề án Tổng thể và Chương trình MTQG đối với đôi ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của các báo, tạp chí; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đặc san, chuyên san, chuyên đề và các loại hình phù hợp khác về Đề án Tổng thể và Chương trình MTQG; xây dựng trang tin điện tử tổng hợp về Chương trình MTQG của UBDT; xây dựng, biên soạn và phát hành một số sản phẩm thông tin về Đề án Tổng thể và Chương trình MTQG; tổ chức các cuộc thi viết trên các báo, tạp chí chuyên ngành, các hội thi tìm hiểu về chính sách dân tộc và Chương trình MTQG ở vùng DTTS&MN…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu bày tỏ đồng tình với các nội dung trọng tâm và một số giải pháp định hướng truyền thông về Chương trình MTQG; đồng thời, các cơ quan báo chí cũng cam kết việc phối hợp chặt chẽ với UBDT để triển khai nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất. Để triển khai công tác tuyên truyền về Chương trình MTQG hiệu quả, một số đại biểu đề nghị UBDT cần sớm ban hành Kế hoạch truyền thông; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí có thể tiếp cận các thông tin về vùng DTTS&MN; tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền về đồng bào DTTS, vùng DTTS&MN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT mong muốn các cơ quan báo chí đồng hành chặt chẽ cùng UBDT trong công tác thông tin, tuyên truyền góp phần vào thành công của Chương trình MTQG

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT mong muốn các cơ quan báo chí đồng hành chặt chẽ cùng UBDT trong công tác thông tin, tuyên truyền góp phần vào thành công của Chương trình MTQG.

Về các nhiệm vụ trọng tâm, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đề nghị các cơ quan báo chí tập trung chuyển tải thông tin hai chiều về công tác triển khai thực hiện Chương trình MTQG từ Trung ương tới cơ sở và ngược lại; quan tâm đến vấn đề vùng miền, đảm bảo cân đối lượng thông tin; đẩy mạnh tuyên truyền về những kết quả tích cực tại cơ sở như: các mô hình hay, cá nhân tiêu biểu…; quan tâm đến vấn đề phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch kết hợp bản sắc văn hóa, du lịch canh nông…

Đồng thời, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh yêu cầu Vụ Tuyên truyền (UBDT) phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan tổng hợp, chia sẻ thông tin từ cơ sở cho các cơ quan báo chí thường kỳ; xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên kỹ năng tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc…