Ủy ban Dân tộc kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG tại tỉnh Tuyên Quang

07:26 PM 25/03/2023 |   Lượt xem: 5370 |   In bài viết | 

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT. Về phía tỉnh Tuyên Quang, tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang; lãnh đạo Ban Dân tộc và các sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tuyên Quang, trong thời gian qua, tỉnh đã vào cuộc quyết liệt triển khai thực hiện Chương trình, trong đó tập trung xác định được phạm vi, đối tượng thụ hưởng các Dự án, Tiểu dự án và dự kiến nhu cầu nguồn vốn để triển khai thực hiện Chương trình. Bố trí nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình bảo đảm đúng tỷ lệ do Trung ương quy định. Công tác lập, thẩm định, phân bổ nguồn vốn kịp thời, đúng quy định; tuân thủ nghiêm túc tiêu chí, nguyên tắc, định mức phân bổ vốn. Tập trung ưu tiên nguồn lực cho các địa bàn khó khăn nhất, vào những nội dung cấp thiết nhất.

Kết quả giải ngân năm 2022, ngân sách Trung ương: 37.664,7/496.506 triệu đồng, đạt 7,6% kế hoạch vốn giao. Năm 2023, tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã phân bổ 901.887,0 triệu đồng. Hiện nay, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan đơn vị đang giao dự toán và lập các thủ tục để triển khai giải ngân nguồn vốn.

Chương trình MTQG là chương trình mới, với nhiều nội dung dự án thành phần, liên quan đến nhiều ngành lĩnh vực, do vậy trong quá trình triển khai thực hiện tại tỉnh Tuyên Quang còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác thể chế các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương và địa phương; chưa có các quy định về mức hỗ trợ, định mức định mức kinh tế - kỹ thuật tại các Dự án, Tiểu dự án; khó khăn vướng mắc do điều kiện thực tiễn của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện (điều kiện về đất đai, địa lý, về điều kiện tổ chức triển khai các dự án)...

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr phát biểu tại buổi làm việc.

Năm 2023, tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác thể chế các văn bản hướng dẫn, quy định để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra; chủ động năm bắt những khó khăn, vướng mắc của cơ sở để giải quyết kịp thời. Rà soát, điều chỉnh kế hoạch trung hạn thực hiện Chương trình MTQG để tránh dàn trải, có trọng tâm, trọng điểm, giảm hồ sơ, thủ tục lập dự án. Kiểm tra, nắm bắt những nội dung Dự án, Tiểu dự án khó có khả năng thực hiện trong năm 2023 để kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm nguồn vốn của Chương trình hoàn thành việc giải ngân theo đúng tiến độ. Chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch và lập dự kiến phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình của năm 2024.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các vụ, đơn vị liên quan thuộc UBDT đã giải đáp từng nội dung vướng mắc của tỉnh và mong muốn tỉnh tiếp tục phối hợp với UBDT để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Thế Giang cảm ơn sự quan tâm của UBDT đối với tỉnh Hà Giang trong thực hiện chính sách dân tộc nói chung, Chương trình MTQG nói riêng.

Thông tin về tình hình kinh tế  -xã hội của tỉnh, chia sẻ những khó khăn đặc thù của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Thế Giang mong muốn UBDT tiếp tục chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc với tỉnh, quan tâm đồng hành cùng tỉnh trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG và các chính sách dân tộc khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Thế Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực vào cuộc của tỉnh trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG.

Chia sẻ những khó khăn của tỉnh, để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr đề nghị tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân; tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn; hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền của tỉnh; tích cực phối hợp với UBDT và các bộ, ngành liên quan để Chương trình sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Về những kiến nghị của tỉnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr đã giải đáp và đề nghị các vụ, đơn vị thuộc UBDT tiếp thu, tổng hợp, xây dựng báo cáo trình Chính phủ và phối hợp với các bộ, ngành giải quyết theo thẩm quyền.

*Trước đó, thừa ủy quyền của lãnh đạo UBDT, Đoàn công tác của UBDT do Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG Hà Việt Quân làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình tại xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Tại đây, Đoàn công tác đã trực tiếp tham quan các công trình, mô hình phát triển kinh tế - xã hội đang triển khai trên địa bàn xã. Đoàn công tác đã lắng nghe, giải đáp những vướng mắc thực tế trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG tại cơ sở.

Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, diện tích đất tự nhiên 5.868 km2. Tỉnh có 7 đơn vị hành chính cấp huyện, với 138 xã, phường, thị trấn. Dân số toàn tỉnh là 784.811 người, trong đó đồng bào DTTS có 445.488 người, chiếm 56,76% tổng dân số toàn tỉnh, với 46 thành phần DTTS. Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Tuyên Quang có 121/138 xã được phê duyệt thuộc vùng DTTS và miền núi. Hiện nay, toàn tỉnh có 46 xã khu vực III, 11 xã khu vực II, 64 xã khu vực I; 570 thôn đặc biệt khó khăn.

(baodantoc.vn)