Đại hội Chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2020 - 2022

04:06 PM 25/03/2020 |   Lượt xem: 873 |   In bài viết | 

Đồng chí Cầm Văn Thanh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tặng hoa chúc mừng Đại hội

Theo dự thảo Báo cáo chính trị của Chi bộ Vụ Pháp chế trình tại Đại hội cho thấy, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ đã bám sát Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và Nghị quyết của Chi bộ, xây dựng quy chế làm việc, phối hợp chặt chẽ với chính quyền để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng pháp luật, tham gia xây dựng pháp luật, kiểm tra, rà soát, hợp nhất và pháp điển VBQPPL; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính, chương trình phối hợp giữa UBDT - Bộ Tư pháp và nhiệm vụ khác được Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT giao đều đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020 đề ra.

Chi bộ xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là quan trọng hàng đầu nên luôn quan tâm giáo dục, bồi dưỡng; quan tâm xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ, 100% đảng viên có lập trường, tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác.

Đồng chí Cầm Văn Thanh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ UBDT phát biểu chỉ đạo Đại hội

Bên cạnh đó, Chi bộ cũng chú trọng thực hiện tốt công tác củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng tổ chức; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng Chi bộ; chú trọng công tác quy hoạch, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên có năng lực. Lãnh đạo, triển khai thực hiện nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát và giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng

Ngoài những kết quả tích cực đạt được, Chi bộ cũng không tránh khỏi những hạn chế, khuyết điểm như: Việc quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng tuy kịp thời, đầy đủ, song việc nghiên cứu có lúc chưa sâu, chưa kỹ; việc sinh hoạt thường kỳ đôi lúc chưa đúng kế hoạch do có thời điểm nhiều Đảng viên đi công tác tại địa phương, một số Đảng viên thường xuyên đi học dài hạn, nội dung sinh hoạt chưa thật sự phong phú, hấp dẫn.

Cùng với việc đánh giá, tổng kết hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, tại Đại hội, đảng viên trong Chi bộ đã có những tham luận xoay quanh các vấn đề như: Việc tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ đối với hoạt động chuyên môn của Vụ Pháp chế; hoạt động của Chi bộ gắn với việc sinh hoạt chuyên đề; công tác chỉ đạo của Chi bộ đối với việc thực hiện quy chế dân chủ của Vụ. Các tham luận với tinh thần xây dựng, giúp phân tích, làm sâu sắc hơn các vấn đề, nội dung được đề cập trong báo cáo chính trị.

Phát biểu chi đạo tại Đại hội, đồng chí Cầm Văn Thanh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nhấn mạnh mới một số nhiệm vụ trọng tâm đề nghị Chi bộ Vụ Pháp chế cần chú trọng triển khai trong nhiệm kỳ mới, cụ thể: Chi ủy Chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, công chức phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; thực hiện tốt Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quán triệt kỹ các quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, sáng suốt lựa chọn những đồng chí đủ uy tín, năng lực bầu vào Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Chi ủy Chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt tại Đại hội

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ và bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Kết quả, đồng chí Hoàng Đức Thành - Vụ trưởng Vụ Pháp chế được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội và tiến hành bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xuân Thường