Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Bình Thuận lần thứ III, năm 2019

10:06 AM 18/10/2019 |   Lượt xem: 1858 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải phát biểu tại Đại hội

Trong 5 năm (2014 - 2019), các nguồn vốn Trung ương và tỉnh đã đầu tư gần 650 tỷ đồng thông qua các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đến nay, 100% vùng đồng bào DTTS có đường ô tô trải nhựa đến trung tâm xã, được phủ sóng truyền hình, phát thanh; 98% số hộ sử dụng điện lưới quốc gia, 88,3% hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; 17/17 xã thuần đồng bào DTTS có nhà văn hóa xã; 100% hộ đồng bào DTTS vùng khó khăn, diện hộ nghèo được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế… Có 4/17 xã thuần đồng bào DTTS được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới…

Ngoài ra, công tác giảm nghèo được toàn xã hội quan tâm, nhất là hệ thống chính trị các cấp đã vào cuộc đồng bộ và đồng bào DTTS tỉnh đã nhận thức được trách nhiệm tự vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể các cấp của tỉnh Bình Thuận trong việc thực hiện tốt, có hiệu quả các chính sách dân tộc trong giai đoạn vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh thời gian tới: Trước bối cảnh cuộc sống của đồng bào DTTS vẫn đang phải đối diện với nhiều khó khăn và thách thức, tỉnh Bình Thuận cần tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về công tác dân tộc; tập trung chỉ đạo công tác xóa đói giảm nghèo, xác định nhiệm vụ giảm nghèo cho đồng bào DTTS là nhiệm vụ trọng tâm.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo nhanh, bền vững, cải thiện đời sống nhân dân. Thu hẹp khoảng cách về mức sống giữa các dân tộc, vùng miền; giảm dần, tiến tới không còn địa bàn và đối tượng đặc biệt khó khăn. Vận động đồng bào DTTS phấn đấu, vươn lên, làm ăn để thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả và các điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc về quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, xây dựng đại đoàn kết dân tộc.

Quang cảnh Đại hội

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Những năm qua, tỉnh đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển toàn diện dân sinh, kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS như: Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND tỉnh; các quyết định của UBND tỉnh về chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH; chính sách đầu tư ứng trước và trợ cước vận chuyển vật tư nông nghiệp, nông sản hàng hóa; hỗ trợ học sinh, sinh viên…

Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đồng bào DTTS tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, năng động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án phát triển KT-XH trên địa bàn và đạt những kết quả tích cực. Bí thư Tỉnh ủy biểu dương sự cố gắng, vươn lên của đồng bào DTTS tỉnh.

Đại hội Đại biểu các DTTS lần này là biểu trưng của sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc anh em trong tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, mong muốn đồng bào DTTS tỉnh nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; chung tay với cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng DTTS, miền núi ngày càng khởi sắc, đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ tới như: Phấn đấu hoàn thành các tiêu chí: giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,5 - 2%/năm; thu nhập bình quân từ 35 - 40 triệu đồng/người/năm, 98% hộ gia đình sử dụng nước sạch hợp vệ sinh…

(Báo DT&PT)