Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020

02:52 PM 14/10/2019 |   Lượt xem: 1204 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến chủ trì phiên họp

Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các DTTS trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các DTTS; là diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc; là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng, nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tại phiên họp, Ban Tổ chức đã thảo luận kế hoạch tổ chức Đại hội, về thời gian, địa điểm, quy mô tổ chức, số lượng đại biểu, các hoạt động chính trong khuôn khổ Đại hội, công tác khen thưởng, hậu cần, lễ tân, đón tiếp đại biểu… Theo dự kiến, nhiều hoạt động trong khuôn khổ Đại hội sẽ diễn ra, như: Viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương Đền Hùng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại biểu; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, dạ hội chào mừng Đại hội; triển lãm, trưng bày hiện vật, tranh ảnh về bản sắc văn hóa, thành tựu phát triển vùng DTTS…

Sau khi nghe các đại biểu cho ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến góp ý. Bộ trưởng, Chủ nhiệm thống nhất chốt hai phương án thời gian tổ chức Đại hội vào tháng 4 hoặc tháng 5/2020; địa điểm tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Thủ đô Hà Nội). Số lượng đại biểu dự kiến trên 1.700 đại biểu. Bộ trưởng, Chủ nhiệm lưu ý quan tâm thành phần đại biểu là bộ đội biên phòng, lực lượng công an, giáo viên cắm bản, gắn bó với vùng DTTS, các cô đỡ thôn bản, đại biểu là người có uy tín; công tác khen thưởng cần lựa chọn được những cá nhân, tập thể thật sự điển hình; chương trình dạ hội văn hóa, trình diễn di sản văn hóa các dân tộc phải được tổ chức trong không khí vui tươi, giữ đúng chuẩn mực, hồn cốt dân tộc…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đề nghị các đồng chí thành viên Ban Tổ chức phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, phối hợp chuẩn bị tổ chức Đại hội chu đáo, trang trọng, thiết thực, tạo sức lan tỏa trong xã hội.