Điều phối nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

09:30 AM 28/05/2022 |   Lượt xem: 5547 |   In bài viết | 

Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và phát triển bền vững” đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, giải ngân đầu tư công hiệu quả, điều phối nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào DTTS

Tham dự tọa đàm có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh.

Do nhiều nguyên nhân khách quan, kinh tế thế giới hiện nay phục hồi sau đại dịch chậm hơn dự báo. Trong nước, nền kinh tế được mở cửa trong trạng thái bình thường mới. Báo cáo của Chính phủ trình bày trước Quốc hội cũng đã chỉ rõ, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) đạt cao hơn so với số đã báo cáo trên Quốc hội. Điển hình như thu ngân sách nhà nước tăng 16,8% dự toán, xuất siêu đạt 4 tỷ USD (số báo cáo Quốc hội là nhập siêu 2 tỷ USD). Bên cạnh đó, nhìn nhận thẳng thắn rằng, một số yếu tố như giá xăng dầu tăng cao, nguồn nhân lực còn thiếu hụt và việc giải ngân vốn đầu tư công chưa nhanh như kỳ vọng cũng đã phần nào ảnh hưởng đến sự phát triển đồng đều của nền kinh tế.

Tọa đàm “Bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và phát triển bền vững” đã nhìn nhận lại, đánh giá khách quan bức tranh tổng thể có sáng có tối của nền kinh tế và quan trọng nhất là kiến tạo nên những mảng màu tươi sáng hơn phục vụ Nhân dân, bàn các giải pháp đột phá để thúc đẩy quá trình phục hồi, phát triển kinh tế, đẩy mạnh đầu tư công, tăng cường an sinh xã hội, đẩy mạnh xuất khẩu...

Liên quan đến phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, các đại biểu vui mừng khi lần đầu tiên nước ta có Chương trình mục tiêu quốc gia dành riêng cho vùng đồng bào DTTS và miền núi. Các đại biểu khẳng định, việc triển khai thực hiện Chương trình này sẽ tạo ra cơ hội phát triển bền vững cho vùng đồng bào DTTS và miền núi - vùng có điều kiện khó khăn nhất.

Tham dự tọa đàm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã chia sẻ thông tin về tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025. Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh, đây là chương trình rất lớn, lần đầu tiên Đảng, Nhà nước dành nguồn lực và sự quan tâm đặc biệt, kế thừa sự phát triển chính sách dân tộc trong giai đoạn trước đây để xây dựng một Chương trình mục tiêu quốc gia dành riêng cho vùng đồng bào DTTS. Trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã triển khai các bước, thực hiện các quy trình chuẩn bị, đầu tư, phân bổ vốn. Đến nay, việc chuẩn bị đã hoàn tất, hệ thống văn bản liên quan được hoàn thiện và phương án phân bổ vốn đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết: Đến thời điểm này giải pháp quan trọng nhất để thúc đẩy nhanh quá trình triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi là công tác tổ chức thực hiện

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết: Đến thời điểm này, giải pháp quan trọng nhất để thúc đẩy nhanh quá trình triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia là công tác tổ chức thực hiện. Sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định phân bổ vốn, thì các địa phương phải vào cuộc quyết liệt. Các địa phương trên cơ sở quyết định phân bổ vốn, sẽ trình HĐND cấp tỉnh, để phân bổ chi tiết, bao gồm nguồn ngân sách hỗ trợ từ nguồn Trung ương và nguồn ngân sách đối ứng từ địa phương, cùng các nguồn ngân sách lồng ghép khác. Đối với các bộ, ngành, cần xây dựng kế hoạch triển khai đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện. Về mặt pháp lý, các văn bản quy phạm pháp luật đã cơ bản hoàn thành.

Một trong những giải pháp rất quan trọng để triển khai thực hiện Chương trình là khâu tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ. Vì chương trình này đối tượng bao gồm cả xã, thôn, hộ gia đình và người dân là những người nghèo, đồng bào DTTS, vùng khó khăn có trình độ khác nhau, sự hiểu biết khác nhau, nên việc tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được đây là một chính sách, chủ trương lớn, đặc biệt quan trọng của Đảng, Nhà nước và sự tham gia trách nhiệm của người dân trong việc tổ chức triển khai chương trình này là điều vô cùng quan trọng.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cấp ủy, chính quyền từ Trung ương đến địa phương hiểu về Chương trình và chung tay thực hiện. Bởi vì, triển khai thực hiện Chương trình ở những vùng có điều kiện vô cùng khó, nếu không quyết tâm, hiểu biết và trách nhiệm cao, thì sẽ không triển khai được. Đồng thời, UBDT đã quan tâm, chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

“Để triển khai, thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, dựa trên cơ sở nền tảng các kinh nghiệm của chương trình mục tiêu trước, các địa phương phải triển khai hết sức đồng bộ các giải pháp, chuẩn bị nguồn lực đầu tư thật tốt, đặc biệt phần ngân sách Trung ương hỗ trợ từ nguồn đầu tư công. Còn nguồn ngân sách khác là nguồn vốn tín dụng, vốn đối ứng của địa phương, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, từ nguồn chi thường xuyên…”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết.

Qua buổi tọa đàm cho thấy, an sinh xã hội, giải ngân đầu tư công hiệu quả, điều phối nguồn lực cân bằng cho các vùng đồng bào DTTS, phát triển hơn nữa an ninh lương thực và là đòn bẩy xuất khẩu chủ lực của quốc gia là giải pháp mà Đảng, Nhà nước ta đang hướng tới.

(baodantoc.vn)