Đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới

09:48 AM 26/08/2022 |   Lượt xem: 3247 |   In bài viết | 

Quang cảnh Hội thảo

Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo còn có ông Phạm Thế Duyệt - nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đại biểu là nguyên lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 14 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã cùng thảo luận về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, tên gọi của các ban, đơn vị tham mưu trực thuộc cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Trong đó tập trung thảo luận về tên gọi và chức năng, nhiệm vụ của một số ban, đơn vị, như: Đối với Ban Phong trào có 2 phương án tên gọi là “Ban vận động xã hội” hoặc “Ban xây dựng cộng đồng”; Ban Tuyên giáo theo phương án giữ nguyên tên gọi “Ban Tuyên giáo” hoặc đổi tên thành “Ban Tuyên truyền”; đối với Ban Dân tộc và Ban Tôn giáo có 2 phương án là giữ nguyên như hiện nay, hoặc sáp nhập thành 1 ban: Ban Dân tộc - Tôn giáo…

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, nguyên Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, cần thể chế hóa những điều được quy định trong Luật MTTQ Việt Nam đối với hoạt động của các ban chuyên môn. Đề án cũng cần đánh giá rõ nội dung Điều 37 của Luật MTTQ Việt Nam và Điều 11 - điều lệ MTTQ Việt Nam để bảo đảm sự thống nhất với hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng quy định về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội thảo

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh mong muốn, bên cạnh việc hoàn thiện, pháp lý hóa bộ máy chuyện trách, thì hoạt động của bộ máy giúp việc thông qua các Hội đồng tư vấn cũng cần được hoàn thiện. Bởi lẽ trong thực tiễn hoạt động của các Hội đồng này là rất cần thiết, đây là cơ chế để tập hợp, huy động trí tuệ và sự đóng góp của các tầng lớp trí thức.

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Bộ Chính trị, dự kiến tháng 12/2022, Bộ Chính trị sẽ xem xét, phê duyệt chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Sau khi được Bộ Chính trị phê duyệt Đề án và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đây sẽ là quyết định ở tầm cao nhất xác lập chức năng, nhiệm vụ của cơ quan làm công tác tham mưu cho MTTQ Việt Nam và có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt trao đổi bên lề Hội thảo

“Với ý nghĩa đó, Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã sớm thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập tiến hành nghiên cứu hoàn thành dự thảo lần một xin ý kiến góp ý của các ban, đơn vị, xin ý kiến góp ý tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 13 khóa IX mở rộng”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thông tin.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, tại Hội thảo, ý kiến đại biểu nhấn mạnh tới mỗi nhiệm vụ được đề cập tại Luật MTTQ Việt Nam đều được giao cho một ban tham mưu đảm nhiệm và các ban khác cùng phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng đoàn, Ban Thường trực giao phó.

Từ những ý kiến tham luận của đại biểu tham dự Hội thảo, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện Đề án nhằm bảo đảm theo đúng tinh thần cương lĩnh chính trị và những quy định tại Luật MTTQ Việt Nam trước khi trình Bộ Chính trị xem xét, phê duyệt.

(baodantoc.vn)