Thành phố Hồ Chí Minh

11:08 AM 10/11/2015 |   Lượt xem: 21307 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh

Trụ sở: Số 108, đường Ngô Quyền, Phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 38552202, 028 36207246 - Fax: 028 36207248 

Website: http://bandantoc.hochiminhcity.gov.vn

Email: bdt@tphcm.gov.vn; dthochiminh@cema.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN      
Huỳnh Văn Hồng Ngọc Trưởng ban 028 38552202 0965242578 hvhngoc.bdt@tphcm.gov.vn
Đinh Văn Hòa Phó Trưởng ban     dvhoa.bdt@tphcm.gov.vn
Đặng Thị Tuyết Mai Phó Trưởng ban     dttmai.bdt@tphcm.gov.vn
Tăng Phước Lộc Phó Trưởng ban     tploc.bdt@tphcm.gov.vn
VĂN PHÒNG 028 38552202    
Nguyễn Thị Thanh Nga Chánh Văn phòng     nttnga.bdt@tphcm.gov.vn
Lâm Bỉnh Vinh Phó Chánh Văn phòng  028 38552202   lbvinh.bdt@tphcm.gov.vn
Phan Thị Kim Phúc Phó Chánh Văn phòng  028 38552202   ptkphuc.bdt@tphcm.gov.vn
THANH TRA 028 36207247    
Nguyễn Thị Kiều Thu Phó Chánh Thanh tra     ntkthu.bdt@tphcm.gov.vn
PHÒNG TUYÊN TRUYỀN VÀ ĐỊA BÀN 028 38591516    
Phương Thơ Minh Trưởng phòng     ptminh.bdt@tphcm.gov.vn
Huỳnh Thị Thanh Hà Phó Trưởng phòng     httha.bdt@tphcm.gov.vn
PHÒNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 028 38552208    
Trần Chí Vĩ Trưởng phòng     tcvi.bdt@tphcm.gov.vn
Trần Lệ Phương Phó Trưởng phòng     tlphuong.bdt@tphcm.gov.vn
PHÒNG KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP 028 38552621    
Lưu Hồng Châu Trưởng phòng     lhchau.bdt@tphcm.gov.vn
Ban Biên tập Website   028 38591516   tinbandantoc@gmail.com


*Thông tin được cập nhật từ website của Ban, đến tháng 10/2022; nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn