Thành phố Hồ Chí Minh

11:08 AM 10/11/2015 |   Lượt xem: 5302 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh

Trụ sở: Số 108, đường Ngô Quyền, Phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 38552202, 028 36207246 - Fax: 028 36207248 

Website: http://bandantoc.hochiminhcity.gov.vn

Email: bdt@tphcm.gov.vn; dthochiminh@cema.gov.vn

TT Họ và Tên Chức vụ, đơn vị Điện thoại, Email
1 Huỳnh Văn Hồng Ngọc Trưởng ban CQ: 028 38553528; DĐ: 0965 242578
2 Tăng Cẩm Vinh Phó Trưởng ban CQ: 028 38552290; DĐ: 0937 268333
3 Đinh Văn Hòa Phó Trưởng ban CQ: 028 38552202
4 Đặng Thị Tuyết Mai Phó Trưởng ban CQ: 028 38552202
5 Trần Chí Vĩ Chánh Văn phòng CQ: 028 38552202; DĐ: 0918 373901
6 Lâm Bỉnh Vinh Phó Chánh Văn phòng CQ: 028 38552202; DĐ: 0989 218862
7 Nguyễn Văn Trí Chánh Thanh tra CQ: 028 36207247; DĐ: 0913 733740
8 Lê Thị Mỹ Hạnh Phó Chánh Thanh tra CQ: 028 36207247; DĐ: 0903 637098
9 Phương Thơ Minh Trưởng phòng Tuyên truyền và Địa bàn CQ: 028 38591516; DĐ: 0903 350336
10 Huỳnh Thị Thanh Hà Phó Trưởng phòng Tuyền truyền và Địa bàn CQ: 028 38591516; DĐ: 0903 348803
11 Nguyễn Thị Thanh Nga Trưởng phòng Chính sách dân tộc CQ: 028 38552208; DĐ: 0908 235668
12 Văn Trung Hiếu Phó Trưởng Phòng Chính sách dân tộc CQ: 028 38552208; DĐ: 0908 916888
13 Trần Lệ Phương Phó Trưởng Phòng Chính sách dân tộc CQ: 028 38552208; DĐ: 0909 564554
14 Lưu Hồng Châu Trưởng Phòng Kế hoạch-Tổng hợp CQ: 028 38552621; DĐ: 0903 946578
15 Ban Biên tập Website   CQ: 028 38591516; tinbandantoc@gmail.com


(Thông tin được cập nhật đến ngày 29/6/2020, từ website Ban Dân tộc nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn)