Thành phố Hồ Chí Minh

11:08 AM 10/11/2015 |   Lượt xem: 4839 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh

Trụ sở: Số 108, đường Ngô Quyền, Phường 8, Quận 5, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 38552202, 028 36207246 - Fax: 028 36207248 

Website: http://bandantoc.hochiminhcity.gov.vn

Email: bdt@tphcm.gov.vn; dthochiminh@cema.gov.vn

TT Họ và Tên Chức vụ, đơn vị Điện thoại, Email
1 Huỳnh Văn Hồng Ngọc Trưởng ban CQ: 028 38553528; DĐ: 0965 242578
2 Tăng Cẩm Vinh Phó Trưởng ban CQ: 028 38552290; DĐ: 0937 268333
3 Trần Chí Vĩ Chánh Văn phòng CQ: 028 38552202; DĐ: 0918 373901
4 Lâm Bỉnh Vinh Phó Chánh Văn phòng CQ: 028 38552202; DĐ: 0989 218862
5 Nguyễn Văn Trí Chánh Thanh tra CQ: 028 36207247; DĐ: 0913 733740
6 Lê Thị Mỹ Hạnh Phó Chánh Thanh tra CQ: 028 36207247; DĐ: 0903 637098
Phương Thơ Minh Trưởng phòng Tuyên truyền và Địa bàn CQ: 028 38591516; DĐ: 0903 350336
8 Huỳnh Thị Thanh Hà Phó Trưởng phòng Tuyền truyền và Địa bàn CQ: 028 38591516; DĐ: 0903 348803
9 Nguyễn Thị Thanh Nga Trưởng phòng Chính sách dân tộc CQ: 028 38552208; DĐ: 0908 235668
10 Văn Trung Hiếu Phó Trưởng Phòng Chính sách dân tộc CQ: 028 38552208; DĐ: 0908 916888
11 Trần Lệ Phương Phó Trưởng Phòng Chính sách dân tộc CQ: 028 38552208; DĐ: 0909 564554
12 Lưu Hồng Châu Trưởng Phòng Kế hoạch-Tổng hợp CQ: 028 38552621; DĐ: 0903 946578
13 Ban Biên tập Website   CQ: 028 38591516; tinbandantoc@gmail.com


(Thông tin được cập nhật đến ngày 13/8/2019, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn)