Tỉnh An Giang

03:21 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 3781 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh An Giang

Trụ sở: 16C Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 0296 3856965

E-mail: dtangiang@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động\Nhà riêng

Trần Quốc Thanh

Trưởng ban

0296 3855197

0913972438

Châu Kim Sêng

Phó Trưởng ban

0296 3856371

0913104190
076 3874569

Phòng Thanh tra

 

0296 3856371

0913972438

Phòng Nghiệp Vụ

  0296 3856371  

Phòng Hành Chính Tổng Hợp

  0296 3856008  

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 30/07/2016, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)