Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

03:14 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 17492 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trụ sở: Khu Trung tâm hành chính chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 11 Trường Chinh, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa

Điện thoại: (+0254) 3727362

Website: http://bandt.baria-vungtau.gov.vn

Email: dtbariavungtau@cema.gov.vn ; bandt@baria-vungtau.gov.vn ; vanthubandantoc@gmail.com

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN        
Đỗ Đình Quốc Trưởng ban 3530476 0918 580097 quocdd@bandt.baria-vungtau.gov.vn
Dương Văn Hạnh Phó Trưởng ban 3727363 0918.341.943 hanhdv@bandt.baria-vungtau.gov.vn
VĂN PHÒNG        
Lê Thị Thanh Liêu Chánh Văn phòng 3856091   lieultt@bandt.baria-vungtau.gov.vn
Nguyễn Bảo Quan Văn thư 3727362   quannb@bandt.baria-vungtau.gov.vn
PHÒNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC      
Hoàng Thị Thùy Dương Trưởng phòng 3512828   duonghtt@bandt.baria-vungtau.gov.vn
THANH TRA        
Lê Trọng Trần Chánh Thanh tra 3727311   tranlt@bandt.baria-vungtau.gov.vn

 

(Thông tin được cập nhật đến 10/2022, từ website Ban Dân tộc tỉnh; nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn)