Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

03:14 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 5425 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trụ sở: Khu Trung tâm hành chính chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 11 Trường Chinh, phường Phước Trung, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: (+0254+ 3856091

Email: dtbariavungtau@cema.gov.vn ; bandt@baria-vungtau.gov.vn ; vanthubandantoc@gmail.com

Website: http://bandt.baria-vungtau.gov.vn (ngày hoạt động chính thức: 25/5/2018)

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động

Đỗ Đình Quốc

Trưởng Ban

3530476

0918 580097

Dương Văn Hạnh Phó Trưởng ban 3727363  
Văn phòng   3856091  
Phòng Thanh tra và Tuyên truyền Địa bàn   3727311  
Phòng Chính sách   3512828  

 

(Thông tin được cập nhật đến ngày 29/6/2020, từ website Ban Dân tộc, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn)