Tỉnh Bắc Giang

06:12 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 16676 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang

Trụ sở: Tầng 5, Tòa nhà B, khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang

Điện thoại: (0240) 3857329

Websitehttp://bdt.bacgiang.gov.vn

Email: dtbacgiang@cema.gov.vn ; ban_dantoc_vt@bacgiang.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN        
Vi Thanh Quyền Trưởng ban 3822662 0912 497046 quyenvt_bdt@bacgiang.gov.vn
Chu Quý Minh Phó Trưởng ban thường trực 3554106 0943 665868 minhcq_bdt@bacgiang.gov.vn
Nhữ Văn Nam Phó Trưởng ban 3554124 0988 125707 namnv_bdt@bacgiang.gov.vn
Lê Bá Xuyên Phó Trưởng ban   0888 362686 xuyenlb_bdt@bacgiang.gov.vn
HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP 3857329    
Trương Văn Bảo Trưởng phòng   0949 211103 baotv_bdt@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Nguyên Phúc Phó Trưởng phòng   0913 073224 phucnn_bdt@bacgiang.gov.vn
Hoàng Tiến Công Phó Trưởng phòng   0983 380503 conght_bdt@bacgiang.gov.vn
THANH TRA   3554078    
Dương Văn Sản Chánh Thanh tra   0912 550191 sandv_bdt@bacgiang.gov.vn
Bùi Văn Quân Phó Chánh Thanh tra   0961 851188 quanbv_bdt@bacgiang.gov.vn
KẾ HOẠCH - TUYÊN TRUYỀN 3554076    
Hà Anh Tuấn Trưởng phòng   0915 359827 tuanha_bdt@bacgiang.gov.vn
Trần Thị Quyên Phó Trưởng phòng   0972 311494 quyentt_bdt@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Thị Phương Phó Trưởng phòng   0967 668123 phuongnt_bdt@bacgiang.gov.vn
CHÍNH SÁCH DÂN TỘC & ĐỊA BÀN 3.554.077    
Hà Thị Lan Trưởng phòng   0916 194309 lanht_bdt@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Văn Quế Phó Trưởng phòng   0912 494656 quenv_bdt@bacgiang.gov.vn
Lê Thị Hoàn Phó Trưởng phòng   0904 327855 hoanlt_bdt@bacgiang.gov.vn

 

(Danh bạ được cập nhật từ website của Ban đến tháng 10/2022; nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)