Tỉnh Bắc Kạn

03:10 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 6832 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn

Trụ sở: Tổ 4, Phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn

Điện thoại0209 3812456

Website:http://bandantoc.backan.gov.vn

E-mail: dtbackan@cema.gov.vn ; bandantoc@backan.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động\Nhà riêng
Triệu Thị Thu Phương Trưởng ban 3810.789 0899.285.868
Bế Ngọc Thuấn Phó Trưởng ban 811.668 0912 968 284
Đinh Hồng Kiên Phó Trưởng ban 872.023 0912250009
Văn Phòng
 
3812456
 
Phòng Chính sách Dân tộc
 
 3810177
 
Phòng Thanh Tra
 
 3871210
 
Phòng Kế hoạch Tổng hợp
 
 3879193
 

 

(Danh bạ được cập nhật từ http://bandantoc.backan.gov.vn, ngày 28/12/2020, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)