Tỉnh Bắc Kạn

03:10 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 4318 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn

Trụ sở: Tổ 4, Phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn

Điện thoại0209 3812456

Website:http://bandantoc.backan.gov.vn

E-mail: dtbackan@cema.gov.vn ; bandantoc@backan.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động\Nhà riêng
Nông Văn Lung Trưởng ban 0209 3810789 0913 560 349
Hà Sỹ Thơ Phó Trưởng ban 0209 3872023 0912427382
Nông Văn Nguyên Phó Trưởng ban 0209 3812339  
Văn Phòng
 
0209 3812456
 
Phòng Chính sách Dân tộc
 
0209 3810177
 
Phòng Thanh Tra
 
0209 3871210
 
Phòng Kế hoạch Tổng hợp
 
0209 3879193
 

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 30/07/2016, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)