Tỉnh Bạc Liêu

03:08 PM 16/04/2016 |   Lượt xem: 3888 |   In bài viết | 

 Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu

Trụ sở:  Địa chỉ: Số 04, Phan Đình Phùng, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  (+0291) 3826961

Website: http://bdt.baclieu.gov.vn

Email: Dtbaclieu@cema.gov.vn hoặc bdt@baclieu.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động
Trần Hoàng Duyên Trưởng ban  3958131 0913 892349
Kim Miên Phó Trưởng ban
3780628

0918 777142
Vũ Thị Phương Nam Trưởng phòng Tổng hợp - Thanh tra
 
3826961 0918 787176
Bùi Công Tỉnh Trưởng phòng Nghiệp vụ - Dân tộc
 
 3780627
0918 901078
Danh Chánh  Nghĩa Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tôn Giáo
 
3956964
0944 402954

 

(Thông tin được cập nhật đến ngày 10/5/2019, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn)