Tỉnh Bạc Liêu

03:08 PM 16/04/2016 |   Lượt xem: 17579 |   In bài viết | 

 Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu

Trụ sở:  Địa chỉ: Số 04, Phan Đình Phùng, phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  (0291) 3826961

Website: http://bdt.baclieu.gov.vn

Email: Dtbaclieu@cema.gov.vn ; bdt@baclieu.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan / Di động Email
Hứa Ngọc Triệu Phó Trưởng ban 3949545 - 0918 720127  
Nguyễn Thanh Dũng Phó Trưởng ban    
Lương Văn Pho Phó Trưởng ban    
  Phòng Tổng hợp - Thanh tra 3826961

 

  Phòng Nghiệp vụ Dân tộc 3780627

 

  Phòng Nghiệp vụ - Tôn Giáo 3956964

 

 

(Thông tin được cập nhật từ website của Ban, đến tháng 10/2022, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn)