Tỉnh Bạc Liêu

03:08 PM 16/04/2016 |   Lượt xem: 7834 |   In bài viết | 

 Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu

Trụ sở:  Địa chỉ: Số 04, Phan Đình Phùng, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại:  (+0291) 3826961

Website: http://bdt.baclieu.gov.vn

Email: Dtbaclieu@cema.gov.vn hoặc bdt@baclieu.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan / Di động Email
Trần Hoàng Duyên Trưởng ban  3958131 - 0913 892349  
Hồ Hoàng Cánh Phó Trưởng ban 3780628 - 0918 379628  
Hứa Ngọc Triệu Phó Trưởng ban 02913949545 - 0918720127  
Vũ Thị Phương Nam Trưởng phòng Tổng hợp - Thanh tra 3826961 - 0918 787176

phuongnambdt@gmail.com

Bùi Công Tỉnh Trưởng phòng Nghiệp vụ - Dân tộc 3780627 - 0918 901078

buitinhbl@gmail.com

Danh Chánh  Nghĩa Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tôn Giáo 3956964 - 0944 402954

danhchanhnghia70@gmail.com

 

(Thông tin được cập nhật đến ngày 29/6/2020, từ website Ban Dân tộc, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn)