Tỉnh Bình Định

03:08 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 5075 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Trụ sở: 06 Trần Phú, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: (+0256) 3821362 - Fax: 3813650

Websitehttp://bdt.binhdinh.gov.vn/

Email: dtbinhdinh@cema.gov.vn ; lienhe@bdt.binhdinh.gov.vn

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Điện thoại
1 Đinh Văn Lung Trưởng ban 3813507 - 0986 559514
3 Bùi Tiến Dũng Phó Trưởng ban 3811215 - 3607777
4 Văn Phòng   3821362 - 3813650
5 Phòng Chính sách   3814135
6 Phòng Thanh tra   3811970


(Thông tin được cập nhật từ website Ban Dân tộc, ngày 17/06/2020, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn)