Tỉnh Bình Định

03:08 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 16313 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Trụ sở: 06 Trần Phú, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3821362 - Fax: 3813650

Websitehttp://bdt.binhdinh.gov.vn/

Email: dtbinhdinh@cema.gov.vn ; lienhe@bdt.binhdinh.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN      
Đinh Văn Lung Trưởng ban 3813507   lungdv@bdt.binhdinh.gov.vn
Bùi Tiến Dũng Phó Trưởng ban 3607777   dungbt@bdt.binhdinh.gov.vn
Trần Văn Thanh  Phó Trưởng ban 3813525    
VĂN PHÒNG      
Đồng Hữu Chương Chánh Văn phòng 3824609   chuongdh@bdt.binhdinh.gov.vn
THANH TRA BAN      
Lê Thị Kim Quyên Chánh Thanh tra 3815195    
PHÒNG CHÍNH SÁCH      
Võ Thị Họa Mi Trưởng phòng 3823901   mivth@bdt.binhdinh.gov.vn
Nguyễn Thành Long Phó Trưởng phòng 3814135   longnt@bdt.binhdinh.gov.vn


(Thông tin được cập nhật từ website Ban đến tháng 10/2022, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn)