Tỉnh Bình Định

03:08 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 6667 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Trụ sở: 06 Trần Phú, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: (+0256) 3821362 - Fax: 3813650

Websitehttp://bdt.binhdinh.gov.vn/

Email: dtbinhdinh@cema.gov.vn ; lienhe@bdt.binhdinh.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN      
Đinh Văn Lung Quyền Trưởng ban 3813.507   lungdv@bdt.binhdinh.gov.vn
Bùi Tiến Dũng Phó Trưởng ban 3607777   dungbt@bdt.binhdinh.gov.vn
VĂN PHÒNG BAN      
Đồng Hữu Chương Chánh Văn phòng 3824609   chuongdh@bdt.binhdinh.gov.vn
Lê Thị Kim Quyên Phó chánh Văn phòng 3821.362   quyenltk@bdt.binhdinh.gov.vn
THANH TRA BAN      
Đoàn Vũ Hùng Chánh Thanh tra 3815.195   hungdv@bdt.binhdinh.gov.vn
Hồ Thị Hòa Phó chánh Thanh tra 3811.970   hoaht@bdt.binhdinh.gov.vn
PHÒNG CHÍNH SÁCH      
Võ Thị Họa Mi Phó trưởng Phòng phụ trách 3823.901   mivth@bdt.binhdinh.gov.vn
Nguyễn Thành Long Phó trưởng Phòng 3814.135   longnt@bdt.binhdinh.gov.vn


(Thông tin được cập nhật từ website Ban Dân tộc, ngày 23/12/2020, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn)