Tỉnh Bình Định

03:08 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 3480 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Trụ sở: 06 Trần Phú, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: (+0256) 3821362 - Fax: 3813650

Websitehttp://bdt.binhdinh.gov.vn/

Email: dtbinhdinh@cema.gov.vn ; lienhe@bdt.binhdinh.gov.vn

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Điện thoại
1 Trần Quốc Lại Trưởng ban 3701712 - 0983 678805
2 Nguyễn Phạm Phụng Phó Trưởng ban 3823901 - 0914 031776
3 Đinh Văn Lung Phó Trưởng ban 3813507 - 0986 559514
4 Bùi Tiến Dũng Phó Trưởng ban 3811215 - 3607777
5 Văn Phòng   3821362 - 3813650
6 Phòng Chính sách   3814135
7 Phòng Thanh tra   3811970
8 Phòng Tuyên truyền - Tổng hợp   3815195


(Thông tin được cập nhật đến ngày 06/5/2019, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn)