Tỉnh Bình Phước

03:03 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 3836 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước

Trụ sở: Đường Trần Hưng Đạo, thị xã Đồng Xoài

Điện thoại: 0271 3887738 - Fax: 0271 3888375

Website:http://bdt.binhphuoc.gov.vn/

Email: dtbinhphuoc@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động\Nhà riêng

Ma Ly Phước

Trưởng ban

06513 887739

0932101542
0651 3971167

Nguyễn Đình Sang Phó Trưởng ban 0271 3877382 0913880158
Nguyễn Lương Nhân Phó Trưởng ban 0271 3887736 0919081206
Điểu Huỳnh Sang Phó Trưởng ban 0271 3864999 0907264128
Văn Phòng   0271 3881510 Fax: 0271 3888375
Phòng Tuyên truyền   0271 3888371  
Phòng Chính sách   0271 3887738  
Phòng Kế hoạch-Tổng hợp   0271 3887384  
Phòng Thanh tra   0271 3888376  

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 30/07/2016, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)