Tỉnh Bình Thuận

03:00 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 17601 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Trụ sở: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3812440 - Fax: 3812599

Websitehttp://bdt.binhthuan.gov.vn

Email: dtbinhthuan@cema.gov.vn; bdt@binhthuan.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động

Email
LÃNH ĐẠO      

Nguyễn Minh Tân

Trưởng ban

3813891

0916761242

tannm@bdt.binhthuan.gov.vn

Thanh Thị Minh Hiền

Phó Trưởng ban

3813186

0919003867

hienttm@bdt.binhthuan.gov.vn
Hồ Thị Kim Lệ Phó Trưởng ban 3811960 0983174167 lehtk@bdt.binhthuan.gov.vn
VĂN PHÒNG      
Vũ Đăng Diện Chánh Văn phòng 3812446 0989103269  
Văn thư   3812440    
PHÒNG NGHIỆP VỤ        
Cờ Văn Giảng PTP phụ trách phòng 3812668 0916221984  
THANH TRA        
Vũ Đăng Kiên Chánh Thanh tra 3810670 0919527077  
TRUNG TÂM DVMN   3739152    
Nguyễn Văn Chi Giám đốc 3839981 0989110379 chinv@bdt.binhthuan.gov.vn
Nguyễn Minh Chính Phó Giám đốc 3739155 0886972279 chinhnm@bdt.binhthuan.gov.vn

 

(Danh bạ được cập nhật từ website Ban, đến tháng 10/2022, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)