Tỉnh Cà Mau

02:59 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 4917 |   In bài viết | 

 Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau

Trụ sở: 57-59 đường 1-5, phường 5, thành phố Cà Mau

Điện thoại: (+0290) 3550 110 - Fax: 3815 903

Website: http://bandantoc.camau.gov.vn

E-mail: dtcamau@cema.gov.vn ; bandantoc@camau.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động

Triệu Quang Lợi

Trưởng ban

 3551524

0918 052681

Nguyễn Thành Niệm

Phó Trưởng ban  3551081 0913 893063
Nguyễn Văn Thuật Phó Trưởng ban 3551107 0918 245133
Phòng Kế hoạch Tổng hợp   3551108  
Phòng Chính sách Dân tộc   3551106  
Văn phòng   3551105  
Phòng Thanh tra   3551 116  
Phòng Tuyên truyền và Địa bàn   3551 105  

 

(Thông tin được cập nhật đến ngày 29/6/2020, từ website Ban Dân tộc, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn)