Tỉnh Điện Biên

02:49 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 5853 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên

Trụ sở : Tổ 17, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Điện thoại: (+0215+ 3836470 - Fax: 3810972

Website: http://bandantoc.dienbien.gov.vn

Email: dtdienbien@cema.gov.vn

TT Họ và Tên Chức vụ, đơn vị Điện thoại
1 Giàng A Dình Trưởng ban 3836476; 0948 002798
2 Chu Thùy Liên Phó Trưởng ban 3825346
3 Văn phòng   3836470
4 Phòng Chính sách   3836471
5 Phòng Dân tộc Tuyên truyền   3836481
6 Phòng Thanh tra   3836480


(Thông tin được cập nhật đến ngày 229/6/2020, từ website Ban Dân tộc, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)