Tỉnh Đồng Nai

02:48 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 7242 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Trụ sở: trụ sở 173B đường CMT8, P. Quyết Thắng, TP.Biên Hòa – Đồng Nai

Điện thoại:  0613.843.836 - Fax: 0613.941.340

Website: http://bdt.dongnai.gov.vn

Email: dtdongnai@cema.gov.vn ; bdt@dongnai.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động
Thổ Út Phó Trưởng ban(Phụ trách Ban) 02513.842.361  0975 895  711​
Văn phòng
 
3843836
 
Phòng Nghiệp vụ Dân tộc
 
  0918.194.843
Thanh Tra ban     0918.918.524

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 26/6/2020, website Ban Dân tộc tinh nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)