Tỉnh Gia Lai

02:47 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 8247 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai

Trụ sở: Số 07 Hai Bà Trưng, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, Gia Lai

Điện thoại: 02693. 716829 - Fax: 0269. 3716829

Website:http://bdt.gialai.gov.vn/

Email: dtgialai@cema.gov.vn ; bdt@gialai.gov.vn

TT Họ và Tên Chức vụ, đơn vị Điện thoại, Email
1 Kpă Đô Trưởng ban CQ: 0269. 3828975; DĐ: 0905675316
2 Huỳnh Kim Đồng Phó Trưởng ban CQ: 0269.3716104; DĐ: 0914983689
3 Nguyễn Văn Hạnh Phó Trưởng ban CQ: 0269. 3717684; DĐ: 0917995679
4 Văn phòng Ban   CQ: 0269 3716829
5 Phòng Chính sách - Kế hoạch   CQ: 0269. 3715152; CQ: 0269.3717247
6 Phòng Tuyên truyền - Địa bàn   CQ: 0269.3717683
7 Thanh tra Ban   CQ: 0269. 3717246


(Danh bạ được cập nhật đến ngày 26/06/2020 từ website Ban Dân tộc; nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)