Tỉnh Hậu Giang

03:07 PM 16/04/2016 |   Lượt xem: 6313 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang

Trụ sở: Đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, Phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: (+0293) 3870029

Website: http://bandantoc.haugiang.gov.vn

E-mail: dthaugiang@cema.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động

Nguyễn Hoàng Triệu

Trưởng ban

3870192 0909 107670

Ký Hiếu Thanh

Phó Trưởng ban

3870977

0918 241060

Trần Quốc Thẻo

Phó Trưởng ban 3870679 0918 729800

Trần Thị Thanh Hồng

Chánh Văn phòng 3870197

0974 867449

Nguyễn Thanh Lâm Phó Chánh Văn phòng 3870029

0939 838080

Thái Thị Ngọc Thơm

Trưởng phòng Chính sách 3582122

0362 468850

Lâm Tuyết Thảo Trưởng phòng Kế hoạch-Tổng hợp 3870948

0393 675581

Trần Văn Cuộc Phó Chánh Thanh tra  3582119

0909 212000

Phạm Phương Bình Phó phòng Tuyên Truyền-Địa bàn 3870599 0939 779292

 

(Thông tin được cập nhật đến ngày 14/5/2019, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn)