Tỉnh Hòa Bình

04:36 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 3291 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Hoà Bình

Trụ sở: Số 572, đường Trần Hưng Đạo, TP. Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình

Điện thoại: 0218 3896930 - Fax: 0218 3895547

Websitehttp://bandantoc.hoabinh.gov.vn

Email: dthoabinh@cema.gov.vn ; bandantoc@hoabinh.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động\Nhà riêng
Đinh Văn Dực Trưởng ban 0218 3895976
 
Hà Ngọc Tuấn Phó Trưởng ban

02183 856 788

 
Đinh Thị Thảo Phó Trưởng ban 0218 3894853

01298321588

Văn phòng Ban
 
0218 3896930 Fax: 0218 3895547
Thanh tra Ban
 
02183.852.723
 
Phòng Chính sách Dân tộc
 
0218 3853090
 
Phòng Tuyên truyền và Địa bàn
 
0218 3895274
 
Phòng Kế hoạch - Tổng hợp
 
0218 3852686
 
Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ vùng Dân tộc
 
0218 3852737
 

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 30/07/2016, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)