Tỉnh Khánh Hòa

02:35 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 6910 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa

Trụ sở: Khu liên cơ 2, số 04 Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Điện thoại - Fax: 0258.3813576

Websitehttp://bandantoc.khanhhoa.gov.vn/

Email: dtkhanhhoa@cema.gov.vn ; bdt@khanhhoa.gov.vn 

Họ và tên Chức vụ Cơ quan - Di động Email
Đặng Văn Tuấn Trưởng ban 3561069 - 0916 184168 dvtuan@khanhhoa.gov.vn
Phạm Duy Khánh Phó Trưởng ban 3825113 - 0935 830901 pdkhanh@khanhhoa.gov.vn
Phùng Tấn Duy Chánh Văn phòng 3561137 - 0905 384692 ptduy@khanhhoa.gov.vn
Nguyễn Văn Nhượng

Trưởng phòng CSDT

3561139 - 0985 976929

nvnhuong@khanhhoa.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Xuân

Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng TT và ĐB

3822398 - 0905 757836

nttxuan.bdt@khanhhoa.gov.vn

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 29/06/2020, từ website Ban Dân tộc tỉnh, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)