Tỉnh Khánh Hòa

02:35 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 8725 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa

Trụ sở: Khu liên cơ II, số 04 Phan Chu Trinh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Điện thoại - Fax: 0258.3813576

Websitehttp://bandantoc.khanhhoa.gov.vn/

Email: dtkhanhhoa@cema.gov.vn ; bdt@khanhhoa.gov.vn 

Họ và tên Chức vụ Cơ quan - Di động Email
Đặng Văn Tuấn Trưởng ban 3561069 - 0916 184168 dvtuan@khanhhoa.gov.vn
Phạm Duy Khánh Phó Trưởng ban 3825113 - 0935 830901 pdkhanh@khanhhoa.gov.vn
Nguyễn Ngọc Sơn Phó Trưởng ban 3563246 - 0914148232 nnson@khanhhoa.gov.vn
Phùng Tấn Duy Chánh Văn phòng 3561137 - 0905 384692 ptduy@khanhhoa.gov.vn
Nguyễn Thị Nguyệt Phó Chánh Văn phòng 3821115 - 0908174828  
Nguyễn Văn Nhượng

Trưởng phòng Nghiệp vụ chuyên môn

3561139 - 0985976929

nvnhuong@khanhhoa.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Xuân

Phó Trưởng phòng, phụ trách Thanh tra Ban

3822398 - 0905 757836

nttxuan.bdt@khanhhoa.gov.vn

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 26/08/2020 từ email của Ban Dân tộc tỉnh, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)